Zamawiający
Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc
Dąbrowa 56A
11-200 Bartoszyce
Tel.: +48 897642002
Faks: +48 897642002
Adres strony internetowej: www.zdpdabrowa.pl

Roboty budowlane
Sygnatura Temat Termin składania
ZDP-DT.3430.02.2024 Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Bartoszyce i gminy Górowo Iławeckie 14.03.2024
11:00:00
ZDP-DT.3430.03.2024 Rozbiórka mostu i budowa mostu drogowego w ciągu DP 1575N Sępopol - Różyna - Śmiardowo w km 3+163 w msc. Różyna, gmina Sępopol 14.03.2024
11:00:00
ZDP-DT.3430.01.2024 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc emulsją asfaltową i grysami 06.03.2024
11:00:00
ZDP-DT.3430.10.2023 Przebudowa drogi powiatowej nr 1394N Witki - Sępopol - Dzietrzychowo - Gierkiny w msc. Dzietrzychowo 04.01.2024
11:00:00
ZDP-DT.3430.9.2023 Przebudowa DP 1386N na odcinku Bezledy – Głomno 04.01.2024
11:00:00
ZDP-DT.3430.7.2023 Remont i przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1555N Kiertyny Małe - Dąbrowa – Bartoszyce w msc. Dąbrowa 28.09.2023
11:00:00
ZDP-DT.3430.5.2023 Przebudowa drogi powiatowej nr 1394N Witki - Sępopol - Dzietrzychowo - Gierkiny w msc. Dzietrzychowo 14.07.2023
11:00:00
ZDP-DT.3430.4.2023 Remonty i przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu bartoszyckiego 22.06.2023
11:00:00
ZDP-DT.3430.3.2023 Przebudowa drogi powiatowej nr 1394N Witki - Sępopol - Dzietrzychowo - Gierkiny w msc. Dzietrzychowo 12.05.2023
11:00:00
ZDP-DT.3430.2.2023 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc emulsją asfaltową i grysami 15.03.2023
11:00:00
Poprzednie Następne
Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
ZDP-DT.3431.03.2024 Dostawa materiałów drogowych - kruszyw 28.02.2024
11:00:00
ZDP-DT.3430.11.2023 Dostawa paliw płynnych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc 20.12.2023
11:00:00
ZDP-DT.3431.07.2023 Zakup przycinarki nożycowej z ramieniem wysięgnikowym 31.10.2023
11:00:00
ZDP-DT.3431.06.2023 Zakup kosiarki tylno - bocznej 31.10.2023
11:00:00
ZDP-DT.3430.17.2022 Dostawa paliw płynnych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc 27.12.2022
11:00:00
ZDP-DT.3430.14.2022 Zakup samochodu ciężarowego 27.10.2022
11:00:00
ZDP-DT.3430.12.2022 Zakup samochodu ciężarowego 15.09.2022
11:00:00
ZDP-DT.3430.5.2022 Zakup samochodu ciężarowego 01.03.2022
11:00:00
ZDP-DT.3431.4.2022 Dostawa kosiarki bijakowej tylno-bocznej do Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc 21.02.2022
11:00:00
ZDP-DT.3431.2.2022 Dostawa materiałów drogowych - kruszyw 15.02.2022
11:00:00
Poprzednie Następne
Usługi
Sygnatura Temat Termin składania
ZDP-DT.3431.01.2024 Wykonanie przeglądów podstawowych obiektów mostowych (rocznych) w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Bartoszyckiego 27.02.2024
11:00:00
ZDP-DT.3430.8.2023 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu bartoszyckiego administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc w sezonie zimowym 2022/2023 27.10.2023
11:00:00
ZDP-DT.3431.5.2023 Wykonanie map do celów projektowych 04.10.2023
11:00:00
ZDP-DT.3430.6.2023 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową i remontami dróg powiatowych na terenie powiatu bartoszyckiego 11.07.2023
11:00:00
ZDP-DT.3431.4.2023 Wykonanie map do celów projektowych 25.04.2023
11:00:00
ZDP-DT.3431.2.2023 Wykonanie przeglądów podstawowych obiektów mostowych (rocznych) w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Bartoszyckiego 28.03.2023
11:00:00
ZDP-DT.3430.16.2022 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Przebudowa DP 2587N ul. Stare Osiedle w Bisztynku realizowanym w formule zaprojektuj i wybuduj 12.12.2022
11:00:00
ZDP-DT.3430.15.2022 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu bartoszyckiego administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc w sezonie zimowym 2022/2023 02.11.2022
11:00:00
ZDP-DT.3430.13.2022 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową i remontem dróg powiatowych na terenie powiatu bartoszyckiego 12.10.2022
11:00:00
ZDP-DT.3430.7.2022 Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu bartoszyckiego 23.05.2022
11:00:00
Poprzednie Następne