Zamawiający
Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc
Dąbrowa 56A
11-200 Bartoszyce
Tel.: +48 897642002
Faks: +48 897642002
Adres strony internetowej: www.zdpdabrowa.pl

ZDP-DT.3430.7.2024 - Zakup samochodu dostawczo - osobowego
Zgłoś udział w postępowaniu

Informacje o zamówieniu
Zakup samochodu dostawczo - osobowego
ZDP-DT.3430.7.2024
Tryb podstawowy bez negocjacji
Dostawy
2024-06-07 11:00:00
2024-06-07 11:30:00
2024-07-06

: 2024-05-28 10:52:21
: Kocisz Agnieszka