Zamawiający
Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc
Dąbrowa 56A
11-200 Bartoszyce
Tel.: +48 897642002
Faks: +48 897642002
Adres strony internetowej: www.zdpdabrowa.pl

ZDP-DT.3431.5.2024 - Wykonanie map do celów projektowych
Zgłoś udział w postępowaniu

Informacje o zamówieniu
Wykonanie map do celów projektowych
ZDP-DT.3431.5.2024
Uproszczone (pozaustawowe)
Usługi
2024-04-30 11:00:00
2024-04-30 11:30:00
2024-05-29

: 2024-04-23 11:26:25
: Kocisz Agnieszka