Aktualne ogłoszenia


Sygnatura Temat Zamawiający Termin składania
PN-13/22/2 Dostawa opatrunków Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku 27.05.2022
08:00:00
DZ/ZO/3/2022 Dostawa sprzętu medycznego Szpital w Knurowie Sp. z o.o. 27.05.2022
08:00:00
OR.IV.271.1.2.2022 "Przebudowa sanitariatów w budynku B w PSP nr 6" Gmina Brzeg 27.05.2022
08:30:00
OR.IV.042.7.2022 Dostawa sprzętu komputerowego w ramach programu Cyfrowa Gmina Gmina Brzeg 27.05.2022
09:00:00
ZP.012.2022 Dostawa wysokospecjalistycznego tomografu komputerowego z wyposażeniem. NARODOWY INSTYTUT KARDIOLOGII 27.05.2022
09:00:00
CRZP/69/2022/AZP Dostawa urządzeń elektronicznych w ramach projektu RID 006/RID/2018/2019 - wielokanałowy hydroakustyczny wzmacniacz napięcia Uniwersytet Morski w Gdyni 27.05.2022
09:00:00
FER.271.5.2022 Udzielenie Gminie Szerzyny kredytu długoterminowego w 2022 r. Gmina Szerzyny 27.05.2022
09:00:00
677/P/2022 Dostawa pasów do stabilizacji pacjentów Centrum Onkologii im. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy 27.05.2022
09:00:00
Kc-zp.272-196/22 Usługa przeprowadzenia trzech szkoleń przygotowujących do pracy ze studentem w kryzysie psychicznym, w ramach projektu POWR.03.05.00-00-A076 - "Akademia Dostępności-Wzmocnienie potencjału AGH w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami" - Kc-zp.272-196/22. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 27.05.2022
09:00:00
SZW/DZP/28/2022 Usługa kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn. Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU 27.05.2022
09:00:00
Strona 1 z 27