Aktualne ogłoszenia


Sygnatura Temat Zamawiający Termin składania
KA-2/do testów Podłaczenie i integracja w systemie SCADA naprawionej instalacji tensometrycznej do pomiaru odksztalceń oraz temperatur w stanowisku pn. Instalacja do badań komputerowych układow moniuitorowania pracy energetycznych kotłów parowych Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
KA-2/072/2018 Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny kultury: Świadczenie usług polegających na indeksowaniu (opracowaniu) zawartości czasopism z zakresu nauk technicznych, w celu aktualizacji bazy BazTech Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
KC-zp.272-629/18 dostawa mebli dla Działu Spraw Studenckich KC-zp.272-629/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
197/P/2018 Dostawa produktów leczniczych Centrum Onkologii im. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
SZW/SZP/109/2018 Dostawa leków dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU 2019-02-13 10:00:00
ZP.261.01.2019 Dostawa sprzętu i i materiałów jednorazowego użytku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim 2019-02-18 10:00:00
2/2019 Dostawy sukcesywne środków czystości 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 2019-03-01 10:00:00
DZ/12/2018 Dostawa leków dla Szpitala w Knurowie Sp z o.o. na rok 2019 Szpital w Knurowie Sp. z o.o. 2019-03-04 10:00:00
ZP 003/2019 Dostawa wyrobów medycznych do zabiegów kardiochirurgicznych i hemodynamicznych Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego 2019-03-05 10:30:00
CSKDZP-2375/21/12/01/2018 zakup i sukcesywna dostawa testów, podłoży, odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą aparatów Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie 2019-03-14 11:00:00
Poprzednie Następne