Aktualne ogłoszenia


Sygnatura Temat Zamawiający Termin składania
ZP/44/2023 Zakup i dostawa wyrobów medycznych IV Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie 08.12.2023
11:00:00
KA-2/125/2023 Zakup i dostawa spektrometru masowego typu pojedynczy kwadrupol do analiz chromatograficznych współpracujący z chromatografem 8890 GC z wyposażeniem dodatkowym Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 08.12.2023
11:00:00
ZP/52/2023 Całodobowe świadczenie usług w zakresie transportu pacjentów Szpitala karetką reanimacyjno - transportową RT z lekarzem (typu S) i karetką bariatryczną Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie 08.12.2023
11:00:00
P.270.15.2023 Usługi transportu wewnętrznego na terenie ZPD LP w Lęborku w roku 2024 Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Zakład Przerobu Drewna Lasów Państwowych w Lęborku 08.12.2023
11:00:00
37/2023 Dostawa odczynników laboratoryjnych Szpital Miejski w Morągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 08.12.2023
11:00:00
55/PN/WU/2023 Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Szpitala Wojewódzkiego im. dr.Ludwika Rydygiera w Suwałkach Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 08.12.2023
11:00:00
KC-zp.272-712/23 usługa restauracyjna dla WEiP AGH - KC-zp.272-712/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 08.12.2023
11:00:00
DZP/237/2023 Dostawa osłon na uchwyty lamp operacyjnych, strzygarek chirurgicznych z ostrzami, nakłuwaczy, pojemników do moczu UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W POZNANIU 08.12.2023
11:00:00
ZP.271.1.90.2023.AW Świadczenie usług serwisu, bieżącej konserwacji oraz aktualizacji wdrożonego u Zamawiającego oprogramowania KSAT 2000i wraz z mDok oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oprogramowania KSAT 2000i Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych 08.12.2023
12:00:00
DAG/ZO/41/2023 Dostawa oprogramowania do analizy konstrukcji budowlanych Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu 08.12.2023
14:00:00
Strona 1 z 25