Aktualne ogłoszenia


Sygnatura Temat Zamawiający Termin składania
KA-2/do testów Podłaczenie i integracja w systemie SCADA naprawionej instalacji tensometrycznej do pomiaru odksztalceń oraz temperatur w stanowisku pn. Instalacja do badań komputerowych układow moniuitorowania pracy energetycznych kotłów parowych Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
KA-2/072/2018 Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny kultury: Świadczenie usług polegających na indeksowaniu (opracowaniu) zawartości czasopism z zakresu nauk technicznych, w celu aktualizacji bazy BazTech Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
KC-zp.272-629/18 dostawa mebli dla Działu Spraw Studenckich KC-zp.272-629/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
BZP/271/7/2019 Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki – część 2” w ramach projektu:„Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki, budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach, na działce nr 974, Myślenice, obręb 2" Gmina Myślenice
197/P/2018 Dostawa produktów leczniczych Centrum Onkologii im. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
PZP-225/13/2018 Zakup z dostawą, instalacją i wdrożeniem sprzętu IT wraz z oprogramowaniem w ramach projektu "Upowszechnianie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie Województwa Opolskiego" Numer projektu:RPOP.10.03.00-16-0022/17 Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. 2018-12-28 10:00:00
ZP.271.2.33.2018 Dostawa oraz montaż Odnawianych Źródeł Energii na terenie GiM Odolanów Gmina i Miasto Odolanów 2019-01-11 09:30:00
KC-zp.272-6/19 dostawa 32 komputerów przenośnych wraz z kasetami transportowymi dla WIEiT KC-zp.272-6/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2019-01-21 11:00:00
ZP/46/2018 Zakup i dostawa różnych wyrobów medycznych III Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie 2019-01-24 11:00:00
120/2018 Dostawa stentgraftów Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku 2019-01-28 10:00:00
Poprzednie Następne