Aktualne ogłoszenia


Sygnatura Temat Zamawiający Termin składania
ZP.050.2020 Dostawa wyrobów medycznych do zabiegów kardiochirurgicznych i hemodynamicznych NARODOWY INSTYTUT KARDIOLOGII 2020-09-21 09:00:00
73/2020 Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku 2020-10-02 12:00:00
95/2020 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na okres 3 miesięcy Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku 2020-10-22 12:00:00
ZP.059.2020 System nawigacji magnetycznej z wyposażeniem NARODOWY INSTYTUT KARDIOLOGII 2020-10-30 09:00:00
ZP/PN-10/2020 Zakup, dostawa oraz serwis aparatury medycznej, diagnostycznej i laboratoryjnej służącej zapobieganiu, przeciwdziałaniu oraz zwalczaniu COVID- 19 na potrzeby Szpitala Specjalistycznego im. A.Falkiewicza we Wrocławiu. Procedura realizowanana w ramach projektu nr RPDS.06.02.00-02-0001/20 pt."Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz ograniczenia zachorowalności mieszkańców regionu w związku z pojawieniem się COVID -19" Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu 2020-11-16 09:30:00
108/2020 Dostawa akcesoriów okulistycznych na okres 3 miesięcy Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku 2020-11-24 12:00:00
98/2020 Dostawa protez i implantów ortopedycznych Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku 2020-11-26 11:00:00
99/2020 Dostawa akcesoriów i narzędzi do operacji okulistycznych Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku 2020-11-26 12:00:00
21/SZ/2020 Dostawa odczynnikow wraz z dzierżawą analizatorów do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej USK w Białymstoku, ul. Żurawia 14 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku 2020-12-16 10:00:00
ZP.079.2020 Dostawa sprzętu medycznego NARODOWY INSTYTUT KARDIOLOGII 2021-01-27 09:00:00
Poprzednie Następne