Aktualne ogłoszenia


Sygnatura Temat Zamawiający Termin składania
KA-2/do testów Podłaczenie i integracja w systemie SCADA naprawionej instalacji tensometrycznej do pomiaru odksztalceń oraz temperatur w stanowisku pn. Instalacja do badań komputerowych układow moniuitorowania pracy energetycznych kotłów parowych Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
KA-2/072/2018 Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny kultury: Świadczenie usług polegających na indeksowaniu (opracowaniu) zawartości czasopism z zakresu nauk technicznych, w celu aktualizacji bazy BazTech Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
197/P/2018 Dostawa produktów leczniczych Centrum Onkologii im. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
CSKDZP-2375/20/08/01/2018 zakup i dostawa aparatury i sprzętu medycznego Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie 2018-10-30 09:00:00
ZP/5602/D/18 sukcesywna dostawa koszulek t-shirt i polo z logo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2018-11-14 10:00:00
81/2018 dostawy sukcesywne materiałów jednorazowych dla oddziału okulistyki na okres 24 miesięcy 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 2018-11-14 10:00:00
OR.272.15.2018 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Głubczyckiego w sezonie 2018/2019 oraz 2019/2020 Powiat Głubczycki 2018-11-14 10:00:00
DZP-270-61-2018 Dostawa odczynników do analizatora parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatorów Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ 2018-11-14 11:00:00
CSKDZP-2375/26/10/02/2018 zakup , dostawa i montaż sprzętu medycznego Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie 2018-11-15 09:00:00
ZP/U-17/18 Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników, współmałżonków, partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci pracowników Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska 2018-11-15 09:30:00
Poprzednie Następne