Aktualne ogłoszenia


Sygnatura Temat Zamawiający Termin składania
ZP.050.2020 Dostawa wyrobów medycznych do zabiegów kardiochirurgicznych i hemodynamicznych NARODOWY INSTYTUT KARDIOLOGII 2020-09-21 09:00:00
ZP.059.2020 System nawigacji magnetycznej z wyposażeniem NARODOWY INSTYTUT KARDIOLOGII 2020-10-30 09:00:00
ZP/PN-10/2020 Zakup, dostawa oraz serwis aparatury medycznej, diagnostycznej i laboratoryjnej służącej zapobieganiu, przeciwdziałaniu oraz zwalczaniu COVID- 19 na potrzeby Szpitala Specjalistycznego im. A.Falkiewicza we Wrocławiu. Procedura realizowanana w ramach projektu nr RPDS.06.02.00-02-0001/20 pt."Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz ograniczenia zachorowalności mieszkańców regionu w związku z pojawieniem się COVID -19" Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu 2020-11-16 09:30:00
99/2020 Dostawa akcesoriów i narzędzi do operacji okulistycznych Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku 2020-11-26 12:00:00
ZP.079.2020 Dostawa sprzętu medycznego NARODOWY INSTYTUT KARDIOLOGII 2021-01-27 09:00:00
1/2021 Dostawa gamma kamery, mammotomu oraz systemu do śródoperacyjnej oceny resekcyjności piersi do Uniwersyteckiego Centrum Onkologii Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku 2021-02-05 12:00:00
ZP.087.2020 Usługa serwisowa aparatu AZURION 7 M12 z wyposażeniem oraz przeniesienie systemu do elektrofizjologii Azurion 7 M12 NARODOWY INSTYTUT KARDIOLOGII 2021-02-15 09:00:00
121/2020 Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz akcesoriów okulistycznych Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku 2021-02-16 10:00:00
01/SZ/2021 Dostawa diatermii i generatora do elektrohydrolitotrypsji do Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych USK w Białymstoku Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku 2021-03-01 10:00:00
ZP.009.2021 Całodobowe świadczenie usług transportu sanitarnego dla pacjentów hospitalizowanych w Narodowym Instytucie Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego- Państwowym Instytucie Badawczym NARODOWY INSTYTUT KARDIOLOGII 2021-03-10 09:05:00
Poprzednie Następne