Aktualne ogłoszenia


Sygnatura Temat Zamawiający Termin składania
EP/70/2022 Pierwsze wyposażenie na potrzeby oddziału dziennej rehabilitacji kardiologicznej oddziału rehabilitacji neurologicznej wraz z zapleczem dydaktycznym Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 16.08.2022
08:00:00
KC-zp. 272-422/22 Zakup wraz z dostawą i montażem wirówki laboratoryjnej w ramach projektu "Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii "Miękinia" do Laboratorium Radioizotopowych Analiz Środowiskowych - KC-zp. 272-422/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 16.08.2022
09:00:00
ZP.ED.271.1.2022 Budowa przyłączy domowych do sieci kanalizacji sanitarnej wykonywanej w miejscowościach Dziewin, Mikluszowice i Gawłówek gm. Drwinia w ramach inwestycji "Sanitacja otuliny Puszczy Niepołomickiej na terenie gminy Drwinia - kontrakt nr 1 i nr 2" GMINA DRWINIA 16.08.2022
09:00:00
KC-zp.272-475/22 Remont wraz z wykonaniem klimatyzacji laboratoriów nr 220, 221, 302-303b w pawilonie C-2 AGH w Krakowie KC-zp.272-475/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 16.08.2022
09:00:00
KC-zp.272-403/22 Szkolenie z zakresu symulacji dynamicznych w środowisku TRNSYS dla pracowników naukowo-dydaktycznych WEiP (3 osoby) - KC-zp.272-403/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 16.08.2022
09:00:00
ZDP.T.2930/13/2022 Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2986W Gąbin - Strzemeszno polegająca na budowie chodnika od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2983W w stronę Strzemeszna Powiat Płocki - Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku 16.08.2022
09:00:00
BZP/271/87/2022 Budowa drogi wewnętrznej wraz ze zjazdem z drogi powiatowej oraz przebudową sieci wodociągowej na działkach nr 430/19, 189/1 w miejscowości Osieczany, gm Myślenice Gmina Myślenice 16.08.2022
09:00:00
BZP/271/88/2022 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych Gmina Myślenice 16.08.2022
09:00:00
BZP/271/89/2022 Orzeł Park - rozbudowa placu zabaw na Dolnym Przedmieściu na działce nr 1780,obr. 1 w Myślenicach Gmina Myślenice 16.08.2022
09:00:00
ZP.271.2.26.2022 Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy i Miasta Odolanów Gmina i Miasto Odolanów 16.08.2022
09:30:00
Strona 1 z 24