Aktualne ogłoszenia


Sygnatura Temat Zamawiający Termin składania
PIMMSWIA-2375/01/09/02/2023 Zakup i dostawa odzieży ratowniczej oraz obuwia dla Działu Transportu Państwowy Instytut Medyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 02.10.2023
09:00:00
DA.252.17.2023 Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Adampolu 02.10.2023
09:00:00
FER.271.13.2023 Remont dróg gminnych miejscowości Szerzyny i Ołpiny, gmina Szerzyny Gmina Szerzyny 02.10.2023
09:00:00
Z.II.260.35.Zp.2023 Dostawa leków do Apteki Szpitalnej Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku 02.10.2023
09:00:00
Zp.In.271.19.2023 Usługa odbierania i transportu odpadów komunalnych z terenu gminy Opatówek. Gmina Opatówek 02.10.2023
09:45:00
ZP-271-51/23 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie 02.10.2023
10:00:00
IOŚ.271.9.2023 Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Szczytniki Gmina Szczytniki 02.10.2023
10:00:00
ZP/77/B/23 Roboty budowlane i instalacyjne dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 02.10.2023
10:00:00
ZP.271.1.34.2023 MODERNIZACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 61 NA TERENIE GMINY JABŁONNA Gmina Jabłonna 02.10.2023
10:00:00
SZW/DZP/105/2023 Dostawa usług telekomunikacyjnych stacjonarnych, komórkowych oraz transmisji danych celem zabezpieczenia potrzeb Szpitala SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU 02.10.2023
10:00:00
Strona 1 z 25