Aktualne ogłoszenia


Sygnatura Temat Zamawiający Termin składania
63/2024 Dostawa sprzętu medycznego 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 23.05.2024
08:00:00
PIM-SK-2375/39/24 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie czynności zawodowych położnej. Państwowy Instytut Medyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 23.05.2024
09:00:00
DE-dzp.272-239/24 świadczenie usługi żywienia całodziennego dla zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży wraz z opiekunami oraz dla pracowników zapewniających obsługę ośrodka - zakwaterowanych w ośrodku AGH w Łukęcinie, ul. Leśna 3, woj. zachodniopomorskie - DE-dzp.272-239/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 23.05.2024
09:00:00
DE-dzp.272-192/24 Remont toalet w pawilonie D-11 AGH w Krakowie. DE-dzp.272-192/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 23.05.2024
09:00:00
SZP-271-16/24 Wykonanie przeglądów okresowych sprzętu medycznego na potrzeby Oddziałów Szpitalnych (48 grup) Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie 23.05.2024
09:00:00
PIM-SK-2375/40/24 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie patomorfologii w Centrum Patomorfologii Państwowy Instytut Medyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 23.05.2024
09:00:00
DE-dzp.272-205/24 Dostawa 1 szt. komputera przenośnego dla WH - DE-dzp.272-205/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 23.05.2024
09:00:00
PIM-SK-2375/38/24 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie czynności zawodowych pielęgniarki w Klinikach. Państwowy Instytut Medyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 23.05.2024
09:00:00
PIM-SK-2375/37/24 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychologii w Poliklinice w Radomiu, Przychodni Zdrowia Psychicznego Państwowy Instytut Medyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 23.05.2024
09:00:00
62/P/2024 Dostawa produktu radiofarmaceutycznego 18F-FDG (Fludeoksyglukoza 18F) do diagnostyki PET-CT i PET-MR pacjentów w Zakładzie Medycyny Nuklearnej Centrum Onkologii im. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy 23.05.2024
09:00:00
Strona 1 z 25