Aktualne ogłoszenia


Sygnatura Temat Zamawiający Termin składania
59/2024 Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla Oddziału Klinicznego Otolaryngologii na okres 12 miesięcy 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 19.06.2024
08:00:00
59/P/2024 Sukcesywna dostawa 28 dawek Lutetium (177Lu) oxodotreotidi, roztwór do wstrzykiwań 370 MBq/mL Centrum Onkologii im. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy 19.06.2024
09:00:00
DA.261.1.9.2024.BW Sukcesywne dostawy oleju napędowego dla Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. 19.06.2024
09:00:00
DA.252.6.2024 Wsparcie procesu zarządzania energią i zakup grupowy energii elektrycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Adampolu 19.06.2024
09:00:00
DE-dzp.272-193/24 obsługa portierni w pawilonach AGH, dozór terenu AGH i znajdujących się na nim budynków w systemie obchodowo-objazdowym oraz ochrona fizyczna i dozór obiektów AGH w Miękini - DE-dzp.272-193/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 19.06.2024
09:00:00
ZP.3311.20.2024 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku do anestezjologii i zabiegów operacyjnych Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie 19.06.2024
09:00:00
ZP3/1431/24 Zaprojektowanie (opracowanie dokumentacji projektowej), dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej. Zamówienie zostało podzielone na 3 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 19.06.2024
10:00:00
IGK-PZ.271.1.6.2024 "Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ostrów Wielkopolski, Gmina Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie" Gmina Ostrów Wielkopolski 19.06.2024
10:00:00
ZP-04-2024 Dostawa wraz z montażem mroźni przy ul. Na Skarpie 66a w Krakowie wraz z dostosowaniem pomieszczenia Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie 19.06.2024
10:00:00
NA/P/94/2024 Remont pionów instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z remontem toalet w budynkach L-27, L-28 i L-29 POLITECHNIKA RZESZOWSKA 19.06.2024
10:00:00
Strona 1 z 26