Aktualne ogłoszenia


Sygnatura Temat Zamawiający Termin składania
DE-dzp.272-167/24 Dostawa homogenizatora mechanicznego wraz z wyposażeniem dla WEiP - DE-dzp.272-167/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 25.04.2024
08:00:00
PIM-SK-2375/28/24 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej. Państwowy Instytut Medyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 25.04.2024
09:00:00
48/P/2024 Rozbudowa systemu wentylacji i klimatyzacji Ambulatorium Chemioterapii Centrum Onkologii w Bydgoszczy Centrum Onkologii im. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy 25.04.2024
09:00:00
PIM-SK-2375/27/24 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie czynności zawodowych pielęgniarki w Klinikach, Oddziałach, Centrum. Państwowy Instytut Medyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 25.04.2024
09:00:00
PIM-SK-2375/24/24 Udzielanie świadczeń w zakresie fizjoterapii Państwowy Instytut Medyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 25.04.2024
09:00:00
49-PN-24 49-PN-24 Implanty ortopedyczne Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o. 25.04.2024
09:00:00
PIM-SK-2375/23/24 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie czynności zawodowych położnej w Klinice Położnictwa i Perinatologii Państwowy Instytut Medyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 25.04.2024
09:00:00
69-PN-24 69-PN-24 Hemodynamika - wyroby medyczne jednorazowego użycia Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o. 25.04.2024
09:00:00
PIM-SK-2375/22/24 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie czynności zawodowych pielęgniarki w Klinikach, Oddziałach, Poliklinice, Centrum Diagnostyki Radiologicznej. Państwowy Instytut Medyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 25.04.2024
09:00:00
PIM-SK-2375/29/24 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej przez diagnostów laboratoryjnych. Państwowy Instytut Medyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 25.04.2024
09:00:00
Strona 1 z 29