Aktualne ogłoszenia


Sygnatura Temat Zamawiający Termin składania
BZP/271/130/2022 Wywóz odpadów z kontenerów, koszy i pojemników Gmina Myślenice 01.12.2022
09:00:00
DA.252.32.2022 Zakup i sukcesywna dostawa produktów leczniczych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Adampolu 01.12.2022
09:00:00
748/P/2022 Dostawa sprzętu komputerowego i licencji serwerowych Centrum Onkologii im. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy 01.12.2022
09:00:00
14/2022 DOSTAWA PRODUKTÓW MLECZARSKICH I TŁUSZCZÓW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W 2023r. - ZNAK SPRAWY 14/2022 Dom Pomocy Społecznej w Klisinie 01.12.2022
09:00:00
DZP-271-33/2022 Dostawa monitorów wraz z akcesoriami oraz oprogramowaniem na potrzeby hybrydowego studia on-line Kraków5020 sp. z o.o. 01.12.2022
09:00:00
ZP.271.1.18.2022 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Mogilany. Gmina Mogilany 01.12.2022
10:00:00
IZW.271.1.26.2022 Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych i wewnętrznych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska (zamówienie nr 3) Gmina Bukowina Tatrzańska 01.12.2022
10:00:00
KC-zp.272-681/22 Kurs języka programowania C++ dla pracowników naukowo-dydaktycznych WEIP w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18 - KC-zp.272-681/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 01.12.2022
10:00:00
BA-X.2611.26.2022 Dostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowania antywirusowego na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury 01.12.2022
10:00:00
SZP.215-44/22 Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu 01.12.2022
10:00:00
Strona 1 z 24