Aktualne ogłoszenia


Sygnatura Temat Zamawiający Termin składania
KA-2/do testów Podłaczenie i integracja w systemie SCADA naprawionej instalacji tensometrycznej do pomiaru odksztalceń oraz temperatur w stanowisku pn. Instalacja do badań komputerowych układow moniuitorowania pracy energetycznych kotłów parowych Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
KA-2/072/2018 Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny kultury: Świadczenie usług polegających na indeksowaniu (opracowaniu) zawartości czasopism z zakresu nauk technicznych, w celu aktualizacji bazy BazTech Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
KC-zp.272-629/18 dostawa mebli dla Działu Spraw Studenckich KC-zp.272-629/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
ZP.271.1.2.2019.DM Utrzymanie czystości placów zabaw i stref fitness na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
197/P/2018 Dostawa produktów leczniczych Centrum Onkologii im. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
DZP-270-64-2018 Zakup materiałów dla Zakładu Hemodynamiki II Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ 2018-12-20 11:00:00
/4/11/2018 Odbiór i zagospodarowanie frakcji nadsitowej powyżej 80mm o kodzie 1912 12 - inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11.) Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. 2018-12-27 10:00:00
PZP-225/13/2018 Zakup z dostawą, instalacją i wdrożeniem sprzętu IT wraz z oprogramowaniem w ramach projektu "Upowszechnianie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie Województwa Opolskiego" Numer projektu:RPOP.10.03.00-16-0022/17 Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. 2018-12-28 10:00:00
96/2018 dostawy zestawów do zabiegów bariatrycznych na okres do 31.12.2019 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 2018-12-28 10:00:00
KC-zp.272-612/18 Dostawa spektrometru impedancyjnego do pomiarów metodą dynamicznej elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (DEIS) - KC-zp.272-612/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2019-01-07 10:00:00
Poprzednie Następne