Aktualne ogłoszenia


Sygnatura Temat Zamawiający Termin składania
Z.II.260.007.Zp.2024 Dostawa łóżek, szafek oraz mebli do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku 01.03.2024
08:00:00
RI.ZP.271.3.2024 " Wymiana oświetlenia płyty boiska na stadionie miejskim w Międzyzdrojach" Gmina Międzyzdroje 01.03.2024
08:00:00
OR-IV.042.2.2024 Przebudowa schodów terenowych w Parku Centralnym w Brzegu Gmina Brzeg 01.03.2024
08:30:00
SZP-271-6/24 Wykonanie przeglądów okresowych sprzętu medycznego na potrzeby Oddziałów Szpitalnych (46 grup) Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie 01.03.2024
09:00:00
DE-dzp.272-32/24 Dostawa 1 szt. laptopa dla CWI Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 01.03.2024
09:00:00
KA-2/014/2024 Wymiana instalacji SSP oraz opraw oświetleniowych AW+EW w budynku Pałacu w Łobzowie PP-1 (11-1) - etap 1, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Dostosowanie budynku PP-1 (11-1) do wymagań ochrony ppoż, WA ul. Podchorążych 1, Kraków". Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 01.03.2024
09:30:00
BZ.272.3.2024 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1617K Piekiełko - Tymbark na odcinku I - w km od 0+500,50 do km 1 + 110,25 na odcinku II w km od 1 + 185,25 do km 1 + 520,05 w miejscowości Piekiełko/Tymbark, Powiat Limanowski - Etap I w km od 0 + 500,50 do km 1 + 110,25". Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej 01.03.2024
10:00:00
IBP.III.271.1.2024 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kobylcu, gmina Łapanów - etap I Gmina Łapanów 01.03.2024
10:00:00
IOŚ.271.3.2024 Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Marchwacz Gmina Szczytniki 01.03.2024
10:00:00
SZP.271.53.2023 Dostawa środków dezynfekcyjnych Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu 01.03.2024
10:00:00
Strona 1 z 25