Aktualne ogłoszenia


Sygnatura Temat Zamawiający Termin składania
KC-zp.272-435/19 dostawa notebooków i tabletu dla WIEiT - KC-zp.272-435/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2019-08-19 10:30:00
ZP.065.2019 Dostawa wyrobów medycznych Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego 2019-09-04 10:00:00
KC-zp.272-514/19 dostawa 3 sztuk licencji Oracle Database lub równoważnych - KC-zp.272-514/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2019-09-10 10:30:00
ZP.271.1.26.2019 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Mogilany Gmina Mogilany 2019-09-19 10:00:00
ZP.261.17.2019 Dostawa endoprotez przynasadowych i implantów artroskopowych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim 2019-09-24 10:00:00
72/2019 Dostawa akcesoriów do operacji witrektomii Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku 2019-09-27 12:00:00
KC-zp.272-542/19 dostawa segmentu analizy Malware dla WIEiT - KC-zp.272-542/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2019-10-02 09:30:00
KC-zp.272-560/19 dostawa i montaż mebli oraz drobnego wyposażenia dla pom. nr 11, 11a i 12 dla potrzeb Pionu Kształcenia w paw. A-3 AGH w Krakowie - KC-zp.272-560/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2019-10-03 09:30:00
63/2019 Dostaw leków i materiałów medycznych Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku 2019-10-03 12:00:00
ZP.069.2019 Dostawa wyrobów medycznych Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego 2019-10-07 10:30:00
Poprzednie Następne