Aktualne ogłoszenia


Sygnatura Temat Zamawiający Termin składania
KC-zp.272-436/18 utrzymanie czystości powierzchni ogólnodostępnych, sal wykładowych i pomieszczeń biurowych w pawilonach AGH - KC-zp.272-436/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2018-09-24 09:30:00
KC-zp.272-387/18 Dostawa wraz z montażem 2 szt. monitorów projekcyjnych dla WEAIiIB Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2018-09-24 10:30:00
DZP-270-51-2018 Dostawa odczynników do analizatora immunochemicznego wraz z dzierżawą analizatora i oprogramowania licencjonowanego do wykonywania badań w kierunku indywidualnej oceny ryzyka wad płodu w Poradni Genetycznej WSM w Bydgoszczy Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ 2018-09-24 11:00:00
BI.271.26.2018 Budowa obiektu wielofunkcyjnego: kultura, historia, bezpieczeństwo publiczne Gmina Brześć Kujawski 2018-09-25 09:30:00
CSKDZP-2375/31/07/02/2018 zakup i sukcesywna dostawa drobnego jednorazowego sprzętu medycznego, igieł do portów naczyniowych oraz mankiety ciśnieniowe z manometrem do przetaczania płynów i krwi Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie 2018-09-25 10:00:00
82/2018 dostawy sukcesywne sprzętu i materiałów jednorazowego użytku 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 2018-09-25 10:00:00
199/P/2018 Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych Centrum Onkologii im. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy 2018-09-27 09:00:00
Kc-zp.272-419/18 Dostawa konfokalnego mikroskopu ramanowskiego, umożliwiającego obrazowanie ramanowskie 3D wraz z innymi urządzeniami tworzącymi system, dla WIMiC - Kc-zp.272-419/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2018-09-27 09:30:00
KC-zp.272-384/18 prenumerata czasopism zagranicznych na 2019 r. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2018-09-27 10:00:00
KA-2/119/2018 Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na usługi społeczne: Opracowanie programów kształcenia oraz realizacja zajeć dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkoły podstawowej do zajęć realizowanych na Politechnice Krakowskiej w weekendy. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 2018-09-27 12:30:00
Poprzednie Następne