Zamawiający
Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc
Dąbrowa 56A
11-200 Bartoszyce
Tel.: +48 897642002
Faks: +48 897642002
Adres strony internetowej: www.zdpdabrowa.pl

ZDP-DT.3431.03.2024 - Dostawa materiałów drogowych - kruszyw

Informacje o zamówieniu
Dostawa materiałów drogowych - kruszyw
ZDP-DT.3431.03.2024
Uproszczone (pozaustawowe)
Dostawy
2024-02-28 11:00:00
2024-02-28 11:30:00
2024-12-31

: 2024-02-20 08:28:17
: Kocisz Agnieszka