Rejestracja

Wypełnij formularz rejestracyjny, aby utworzyć nowe konto.
Adres e-mail użytkownika stanowi login do platformy e-ProPublico.


Dane firmy


Kontakt

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem platformy i akceptuję go.
Wyrażam niezbędną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez DATACOMP Sp. z o.o. (dalej: Administratora) w celu zawarcia bądź wykonania umowy realizacji usługi zapewniającej możliwość korzystania z jednego z serwisów Administratora w oparciu o treść regulaminu tego serwisu, której jestem stroną, w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy, jak również w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze *
Wyrażam niezbędną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez DATACOMP Sp. z o.o. (dalej: Administratora) do celów prawnie uzasadnionych ze względu na interesy realizowane przez Administratora, obejmujące konieczność ulepszania i dopasowania usług, zapewnienia bezpieczeństwa usług, prowadzenia marketingu i promocji usług własnych Administratora w jego serwisach *.
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego informacji handlowych wysyłanych przez DATACOMP Sp. z o.o. na zlecenie osób trzecich. Przyjmuję do wiadomości, że udzielenie tej zgody jest całkowicie dobrowolne i jeśli nie chcę, nie muszę jej udzielać a także mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą *
Zapoznałem(-am) się z treścią Klauzuli informacyjnej oraz z Polityką Prywatności, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. *
* wyrażenie zgody dla tych pozycji jest obowiązkowo konieczne, bez tej możliwości nie jesteśmy w stanie zapewnić Ci usługi a Ty nie możesz niestety z niej korzystać…