Zamawiający
Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc
Dąbrowa 56A
11-200 Bartoszyce
Tel.: +48 897642002
Faks: +48 897642002
Adres strony internetowej: www.zdpdabrowa.pl

ZDP-DT.3430.9.2024 - Przebudowa odcinka DP 1422N Bisztynek - Frąknowo – Jeziorany
Zgłoś udział w postępowaniu

Informacje o zamówieniu
Przebudowa odcinka DP 1422N Bisztynek - Frąknowo – Jeziorany
ZDP-DT.3430.9.2024
Tryb podstawowy z możliwością negocjacji
Roboty budowlane
2024-07-10 11:00:00
2024-07-10 11:30:00
2024-08-08

: 2024-06-24 09:27:09
: Kocisz Agnieszka