Zamawiający
Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc
Dąbrowa 56A
11-200 Bartoszyce
Tel.: +48 897642002
Faks: +48 897642002
Adres strony internetowej: www.zdpdabrowa.pl

ZDP-DT.3430.14.2022 - Zakup samochodu ciężarowego

Informacje o zamówieniu
Zakup samochodu ciężarowego
ZDP-DT.3430.14.2022
Tryb podstawowy bez negocjacji
Dostawy
2022-10-27 11:00:00
2022-10-27 11:30:00
2022-11-25

: 2022-10-14 16:44:39
: Kocisz Agnieszka