Zamawiający
Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc
Dąbrowa 56A
11-200 Bartoszyce
Tel.: +48 897642002
Faks: +48 897642002
Adres strony internetowej: www.zdpdabrowa.pl

ZDP-DT.3431.07.2023 - Zakup przycinarki nożycowej z ramieniem wysięgnikowym

Informacje o zamówieniu
Zakup przycinarki nożycowej z ramieniem wysięgnikowym
ZDP-DT.3431.07.2023
Tryb podstawowy bez negocjacji
Dostawy
2023-10-31 11:00:00
2023-10-31 11:15:00
2023-11-29

: 2023-10-23 11:48:57
: Kocisz Agnieszka