Zamawiający
Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc
Dąbrowa 56A
11-200 Bartoszyce
Tel.: +48 897642002
Faks: +48 897642002
Adres strony internetowej: www.zdpdabrowa.pl

ZDP-DT.3430.17.2022 - Dostawa paliw płynnych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc

Informacje o zamówieniu
Dostawa paliw płynnych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc
ZDP-DT.3430.17.2022
Tryb podstawowy bez negocjacji
Dostawy
2022-12-27 11:00:00
2022-12-27 11:30:00
2023-01-25

: 2022-12-16 10:02:54
: Kocisz Agnieszka