Zamawiający
Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc
Dąbrowa 56A
11-200 Bartoszyce
Tel.: +48 897642002
Faks: +48 897642002
Adres strony internetowej: www.zdpdabrowa.pl

Roboty budowlane
Sygnatura Temat Termin składania
ZDP-DT.3430.8.2022 Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu bartoszyckiego 02.06.2022
11:00:00
Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
ZDP-DT.3431.4.2022 Dostawa kosiarki bijakowej tylno-bocznej do Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc 21.02.2022
11:00:00
ZDP-DT.3431.2.2022 Dostawa materiałów drogowych - kruszyw 15.02.2022
11:00:00
Usługi
Sygnatura Temat Termin składania
ZDP-DT.3430.7.2022 Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu bartoszyckiego 23.05.2022
11:00:00