Zamawiający
Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc
Dąbrowa 56A
11-200 Bartoszyce
Tel.: +48 897642002
Faks: +48 897642002
Adres strony internetowej: www.zdpdabrowa.pl

Roboty budowlane
Brak ogłoszeń
Dostawy
Brak ogłoszeń
Usługi
Sygnatura Temat Termin składania
ZDP-DT.3431.5.2024 Wykonanie map do celów projektowych 30.04.2024
11:00:00
ZDP-DT.3430.5.2024 Pełnienie nadzoru inwestorskiego 26.04.2024
11:00:00
ZDP-DT.3430.4.2024 Pełnienie nadzoru inwestorskiego 22.04.2024
11:00:00