Zamawiający
Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc
Dąbrowa 56A
11-200 Bartoszyce
Tel.: +48 897642002
Faks: +48 897642002
Adres strony internetowej: www.zdpdabrowa.pl

Roboty budowlane
Dostawy
Brak ogłoszeń
Usługi
Sygnatura Temat Termin składania
ZDP-DT.3430.2.2022 Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu bartoszyckiego 2022-02-28 11:00:00