Zamawiający
Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc
Dąbrowa 56A
11-200 Bartoszyce
Tel.: +48 897642002
Faks: +48 897642002
Adres strony internetowej: www.zdpdabrowa.pl

Roboty budowlane
Brak ogłoszeń
Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
ZDP-DT.3431.7.2021 Dostawa oleju napędowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc w roku 2021 2021-09-27 11:00:00
Usługi
Sygnatura Temat Termin składania
ZDP-DT.3430.4.2021 Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu bartoszyckiego 2021-09-29 11:00:00