Zamawiający
Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc
Dąbrowa 56A
11-200 Bartoszyce
Tel.: +48 897642002
Faks: +48 897642002
Adres strony internetowej: www.zdpdabrowa.pl

ZDP-DT.3430.11.2023 - Dostawa paliw płynnych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc
Zgłoś udział w postępowaniu

Informacje o zamówieniu
Dostawa paliw płynnych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc
ZDP-DT.3430.11.2023
Tryb podstawowy bez negocjacji
Dostawy
2023-12-20 11:00:00
2023-12-20 11:30:00
2024-01-18

: 2023-12-11 12:31:14
: Kocisz Agnieszka