Zamawiający
Gmina Gnojnik
Gnojnik 363
32-864 Gnojnik
Tel.: 146869600
Faks: 6869600
Adres strony internetowej: www.gnojnik.pl

Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
RIiD.271.5.2023 Dostawa, instalacja i wdrożenie infrastruktury technicznej - Węzeł centralny 08.03.2023
09:00:00
RIiD.271.1.2022 Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gnojnik 03.03.2022
09:00:00
Usługi
Sygnatura Temat Termin składania
RIiD.271.8.2023 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla 3 zadań 31.03.2023
09:00:00
RIiD.271.9.2023 Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę/ zgłoszenia budowy na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na obszarze Gminy Gnojnik 29.03.2023
09:00:00
RIiD.271.3.2023 Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę/ zgłoszenia budowy na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na obszarze Gminy Gnojnik 06.02.2023
09:00:00
RIiD.271.10.2022 Udzielenie Gminie Gnojnik w 2022 roku kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 28.11.2022
09:00:00
RIiD.271.9.2022 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gnojnik 23.11.2022
09:00:00
RIiD.271.6.2022 Udzielenie Gminie Gnojnik w 2022 roku kredytu długoterminowego w wysokości 6 729 037,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 22.09.2022
09:00:00
RIiD.271.7.2022 Utrzymanie dróg w okresie zimowym 2022/2023 na terenie Gminy Gnojnik: Obręb Gnojnik, Gosprzydowa, Lewniowa; Obręb Uszew, Zawada Uszewska, Biesiadki, Żerków 20.09.2022
09:00:00
RIiD.271.4.2022 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadań objętych zamówieniem pn. "Rozbudowa i modernizacja sieci wod-kan wraz z budową ujęcia wody w Gminie Gnojnik" 29.06.2022
10:00:00
RIiD.271.14.2021 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadań objętych zamówieniem pn. "Budowa Centrum Kultury i Rekreacji w Gnojniku" 10.01.2022
09:00:00
RIiD.271.7.2021 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gnojnik 12.11.2021
09:00:00
Poprzednie Następne