Zamawiający
Gmina Gnojnik
Gnojnik 363
32-864 Gnojnik
Tel.: 146869600
Faks: 6869600
Adres strony internetowej: www.gnojnik.pl

RIiD.271.11.2023 - Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym - dz. 546/5 w msc. Gosprzydowa - gm. Gnojnik

Informacje o zamówieniu
Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym - dz. 546/5 w msc. Gosprzydowa - gm. Gnojnik
RIiD.271.11.2023
Tryb podstawowy bez negocjacji
Roboty budowlane
2023-05-29 09:00:00
2023-05-29 09:15:00
2023-06-27

: 2023-05-08 15:10:03
: Gagatek Sabina