Zamawiający
Gmina Gnojnik
Gnojnik 363
32-864 Gnojnik
Tel.: 146869600
Faks: 6869600
Adres strony internetowej: www.gnojnik.pl

RIiD.271.19.2023 - Utworzenie infrastruktury mieszkalnej na terenie Gminy Gnojnik
Zgłoś udział w postępowaniu

Informacje o zamówieniu
Utworzenie infrastruktury mieszkalnej na terenie Gminy Gnojnik
RIiD.271.19.2023
Tryb podstawowy bez negocjacji
Roboty budowlane
2023-08-09 11:00:00
2023-08-09 11:15:00
2023-09-07

: 2023-07-18 14:12:01
: Gagatek Sabina