Zamawiający
Gmina Gnojnik
Gnojnik 363
32-864 Gnojnik
Tel.: 146869600
Faks: 6869600
Adres strony internetowej: www.gnojnik.pl

RIiD.271.5.2023 - Dostawa, instalacja i wdrożenie infrastruktury technicznej - Węzeł centralny

Informacje o zamówieniu
Dostawa, instalacja i wdrożenie infrastruktury technicznej - Węzeł centralny
RIiD.271.5.2023
Tryb podstawowy bez negocjacji
Dostawy
2023-03-08 09:00:00
2023-03-08 09:15:00
2023-04-06

: 2023-02-27 15:09:46
: Gagatek Sabina