Zamawiający
Gmina Gnojnik
Gnojnik 363
32-864 Gnojnik
Tel.: 146869600
Faks: 6869600
Adres strony internetowej: www.gnojnik.pl

RIiD.271.15.2023 - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie Gminy Gnojnik w miejscowości Lewniowa - " Na dole w stronę Jarzębaka"

Informacje o zamówieniu
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie Gminy Gnojnik w miejscowości Lewniowa - " Na dole w stronę Jarzębaka"
RIiD.271.15.2023
Tryb podstawowy bez negocjacji
Roboty budowlane
2023-06-16 09:00:00
2023-06-16 09:15:00
2023-07-15

: 2023-06-01 12:59:24
: Gagatek Sabina