Zamawiający
Gmina Gnojnik
Gnojnik 363
32-864 Gnojnik
Tel.: 146869600
Faks: 6869600
Adres strony internetowej: www.gnojnik.pl

RIiD.271.22.2023 - Remont drogi gminnej nr 250376K w km od 0+000 do km 0+395 w Miejscowości Lewniowa , Gmina Gnojnik

Informacje o zamówieniu
Remont drogi gminnej nr 250376K w km od 0+000 do km 0+395 w Miejscowości Lewniowa , Gmina Gnojnik
RIiD.271.22.2023
Tryb podstawowy bez negocjacji
Roboty budowlane
2023-08-21 09:00:00
2023-08-21 09:15:00
2023-09-19

: 2023-08-04 10:34:20
: Gagatek Sabina