Zamawiający
Gmina Gnojnik
Gnojnik 363
32-864 Gnojnik
Tel.: 146869600
Faks: 6869600
Adres strony internetowej: www.gnojnik.pl

RIiD.271.20.2023 - Rozbudowa budynku Domu Strażaka w Lewniowej wraz z przebudową - II etap

Informacje o zamówieniu
Rozbudowa budynku Domu Strażaka w Lewniowej wraz z przebudową - II etap
RIiD.271.20.2023
Tryb podstawowy bez negocjacji
Roboty budowlane
2023-08-09 09:00:00
2023-08-09 09:15:00
2023-09-07

: 2023-07-25 14:09:16
: Gagatek Sabina