Zamawiający
Gmina Gnojnik
Gnojnik 363
32-864 Gnojnik
Tel.: 146869600
Faks: 6869600
Adres strony internetowej: www.gnojnik.pl

RIiD.271.25.2023 - Rozbudowa budynku Domu Strażaka w Lewniowej wraz z przebudową - II etap - w części dotyczącej pomieszczeń przeznaczonych na cele rekreacyjno - sportowe.

Informacje o zamówieniu
Rozbudowa budynku Domu Strażaka w Lewniowej wraz z przebudową - II etap - w części dotyczącej pomieszczeń przeznaczonych na cele rekreacyjno - sportowe.
RIiD.271.25.2023
Tryb podstawowy bez negocjacji
Roboty budowlane
2023-08-31 09:00:00
2023-08-31 09:15:00
2023-09-29

: 2023-08-16 13:44:29
: Gagatek Sabina