Zamawiający
Gmina Gnojnik
Gnojnik 363
32-864 Gnojnik
Tel.: 146869600
Faks: 6869600
Adres strony internetowej: www.gnojnik.pl

RIiD.271.8.2023 - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla 3 zadań
Zgłoś udział w postępowaniu

Informacje o zamówieniu
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla 3 zadań
RIiD.271.8.2023
Tryb podstawowy bez negocjacji
Usługi
2023-03-31 09:00:00
2023-03-31 09:15:00
2023-04-29

: 2023-03-23 14:03:01
: Gagatek Sabina