Zamawiający
Gmina Gnojnik
Gnojnik 363
32-864 Gnojnik
Tel.: 146869600
Faks: 6869600
Adres strony internetowej: www.gnojnik.pl

RIiD.271.1.2022 - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gnojnik
Zgłoś udział w postępowaniu

Informacje o zamówieniu
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gnojnik
RIiD.271.1.2022
Tryb podstawowy
Dostawy
2022-03-03 09:00:00
2022-03-03 09:30:00
2022-04-01

: 2022-02-21 13:36:37
: Gagatek Sabina