Zamawiający
Gmina Gnojnik
Gnojnik 363
32-864 Gnojnik
Tel.: 146869600
Faks: 6869600
Adres strony internetowej: www.gnojnik.pl

Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
RIiD.271.5.2023 Dostawa, instalacja i wdrożenie infrastruktury technicznej - Węzeł centralny 08.03.2023
09:00:00
RIiD.271.1.2022 Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gnojnik 03.03.2022
09:00:00
Usługi
Sygnatura Temat Termin składania
RIiD.271.30.2023 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gnojnik 14.11.2023
10:00:00
RIiD.271.29.2023 Utrzymanie dróg w okresie zimowym 2023/2024 na terenie Gminy Gnojnik 03.10.2023
09:00:00
RIiD.271.26.2023 Dowóz uczniów z Żerkowa do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Biesiadkach (adres: Biesiadki 58) wraz z zapewnieniem opieki podczas dowozu w okresie od 4 września 2023 r. do 21 czerwca 2024 r. 29.08.2023
09:00:00
RIiD.271.23.2023 Usługi transportowe w zakresie dowozu uczniów z terenu gminy Gnojnik do szkół i placówek w roku szkolnym 2023/2024 16.08.2023
09:00:00
RIiD.271.21.2023 Usługi transportowe w zakresie dowozu uczniów z terenu gminy Gnojnik do szkół i placówek w roku szkolnym 2023/2024 04.08.2023
09:00:00
RIiD.271.14.2023 Udzielenie Gminie Gnojnik w 2023 roku kredytu długoterminowego w wysokości 5 500 000,00 PLN 03.07.2023
10:00:00
RIiD.271.17.2023 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania objętego zamówieniem pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gosprzydowa -Rotowskie 13.06.2023
11:00:00
RIiD.271.16.2023 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania objętego zamówieniem pn. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości: Gnojnik - Górka, Gnojnik-Uwrocie, Gnojnik-Tłoki, Gnojnik i Uszew 13.06.2023
09:00:00
RIiD.271.13.2023 Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadań objętych zamówieniem pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Gnojnik w miejscowościach: Gnojnik, Gosprzydowa, Uszew oraz Lewniowa" 26.05.2023
12:00:00
RIiD.271.12.2023 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gnojnik" 23.05.2023
09:00:00
Poprzednie Następne