Zamawiający
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu
Konstantego Damrota 30
47-220 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: 472-38-80
Faks:
Adres strony internetowej: www.bip.cuwkk.pl

CUW.262.79.2022.MS - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1402 O - ul. Spacerowej w Kędzierzynie-Koźlu na trasie dojazdu do terenów inwestycyjnych"
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 10.01.2023, godz. 10:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

3280000,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2022_BZP 00495994_01 z dnia 2022-12-14 pdf 161 2022-12-14
Zmiany treści ogłoszenia
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
III Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu pdf 38 2023-01-05
II Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu pdf 38 2022-12-30
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu pdf 47 2022-12-27
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ_Przebudowa ul. Spacerowej w Kędzierzynie-Koźlu pdf 912 2022-12-14
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - OPISY, BIOZ 7z 75 2022-12-14
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - RYSUNKI 7z 54333 2022-12-14
Edytowalne druki_Przebudowa ul. Spacerowej w Kędzierzynie-Koźlu docx 134 2022-12-14
PRZEDMIAR ROBÓT doc 120 2022-12-14
SPECYFIKACJE TECHNICZNE - STWiORB doc 2850 2022-12-14
STAŁA ORGANIZACJA RUCHU 7z 9935 2022-12-14
UZGODN.PKP NIERUCHOMOŚCI - MAPA pdf 11782 2022-12-14
UZGODN.PKP NIERUCHOMOŚCI - MAPA 1 pdf 12509 2022-12-14
UZGODN.PKP NIERUCHOMOŚCI 1 pdf 1426 2022-12-14
UZGODN.PKP NIERUCHOMOŚCI 2 pdf 7851 2022-12-14
UZGODN.PKP NIERUCHOMOŚCI 3 pdf 2792 2022-12-14
UZGODNIENIA pdf 23090 2022-12-14
UZGODNIENIE - MAPA PKP ENERGETYKA pdf 4491 2022-12-14
UZGODNIENIE - MAPA PKP ENERGETYKA 2 pdf 4217 2022-12-14
UZGODNIENIE - MAPA TELEKOM pdf 4630 2022-12-14
UZGODNIENIE - MAPA TELEKOM 2 pdf 4318 2022-12-14
UZGODNIENIE - MAPA TELKOL pdf 4496 2022-12-14
UZGODNIENIE - MAPA TELKOL 2 pdf 4489 2022-12-14
UZGODNIENIE ANEKS PKP T. GÓRY pdf 2755 2022-12-14
UZGODNIENIE PKP T.GÓRY STRONA TYTUŁOWA PROJ. pdf 3271 2022-12-14
Zmiany specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Zmiana SWZ pdf 120 2022-12-28
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Wyjaśnienia SWZ nr 13 i zmiana SWZ pdf 99 2023-01-05
Wyjaśnienia SWZ nr 11 do 12 i zmiana SWZ pdf 102 2022-12-30
Wyjaśnienia SWZ nr 1 do 10 pdf 178 2022-12-28
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 131 2023-02-01
Informacja z otwarcia ofert pdf 161 2023-01-10
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia pdf 150 2023-01-09
SKORYGOWANY PRZEDMIAR ROBÓT doc 124 2023-01-05
DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO pdf 7589 2022-12-28
STWiORB - D-04.05.01 STABILIZACJA PODŁOŻA doc 659 2022-12-28