Zamawiający
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu
Konstantego Damrota 30
47-220 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: 472-38-80
Faks:
Adres strony internetowej: www.bip.cuwkk.pl

Wyniki
Sygnatura Temat
CUW.262.1.2023.MS Remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w roku 2023
CUW.262.79.2022.MS "Przebudowa drogi powiatowej nr 1402 O - ul. Spacerowej w Kędzierzynie-Koźlu na trasie dojazdu do terenów inwestycyjnych"
CUW.262.76.2022.AS Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
CUW.262.59.2022.MS Zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz chodników i ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sezonie zimowym 2022-2023, w tym dróg na terenie Gmin: Cisek, Pawłowiczki i chodników na terenie Gminy: Kędzierzyn-Koźle
CUW.262.60.2022.AŚ Świadczenie usług związanych z prowadzeniem zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach rządowego programu "Za Życiem" w celu zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w 2022 roku - IV POSTĘPOWANIE
CUW.262.57.2022.MS Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: "Remont odcinków drogi powiatowej nr 1477 O oraz 2056 O ul. Mostowa w Kędzierzynie-Koźlu"
CUW.262.45.2022.MS Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2041 O ul. 1 Maja w miejscowości Kędzierzyn-Koźle”
CUW.262.42.2022.MS Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1211 O Zwiastowice - Ucieszków na odcinku Karchów-Ucieszków" - III POSTĘPOWANIE
CUW.262.39.2022.MS Remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w roku 2022
CUW.262.30.2022.MS Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Budowa ścieżki rowerowej wraz z remontem drogi powiatowej nr 1450 O Bierawa – DW Nr 408
Poprzednie Następne
Unieważnienia
Sygnatura Temat
CUW.262.9.2023.AŚ Świadczenie usług związanych z prowadzeniem zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach rządowego programu „Za Życiem” w celu zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w roku 2023
CUW.262.81.2022.AŚ Świadczenie usług związanych z prowadzeniem zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach rządowego programu „Za Życiem” w celu zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w roku 2023
CUW.262.60.2022.AŚ Świadczenie usług związanych z prowadzeniem zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach rządowego programu "Za Życiem" w celu zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w 2022 roku - IV POSTĘPOWANIE
CUW.262.56.2022.AS Świadczenie usług związanych z prowadzeniem zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach rządowego programu "Za Życiem" w celu zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w 2022 roku - III POSTĘPOWANIE
CUW.262.45.2022.MS Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2041 O ul. 1 Maja w miejscowości Kędzierzyn-Koźle”
CUW.262.40.2022.AŚ Świadczenie usług związanych z prowadzeniem zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach rządowego programu "Za Życiem" w celu zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w 2022 roku - II POSTĘPOWANIE
CUW.262.27.2022.AŚ Świadczenie usług związanych z prowadzeniem zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach rządowego programu "Za Życiem" w celu zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w 2022 roku
CUW.262.34.2022.AŚ Dostawa sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Kędzierzynie-Koźlu
CUW.262.32.2022.MS Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1211 O Zwiastowice - Ucieszków na odcinku Karchów-Ucieszków" - II POSTĘPOWANIE
CUW.262.25.2022.MS Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1211 O Zwiastowice - Ucieszków na odcinku Karchów-Ucieszków"
Poprzednie Następne