Zamawiający
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu
Konstantego Damrota 30
47-220 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: 472-38-80
Faks:
Adres strony internetowej: www.bip.cuwkk.pl

Wyniki
Sygnatura Temat
CUW.262.45.2022.MS Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2041 O ul. 1 Maja w miejscowości Kędzierzyn-Koźle”
CUW.262.42.2022.MS Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1211 O Zwiastowice - Ucieszków na odcinku Karchów-Ucieszków" - III POSTĘPOWANIE
CUW.262.39.2022.MS Remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w roku 2022
CUW.262.30.2022.MS Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Budowa ścieżki rowerowej wraz z remontem drogi powiatowej nr 1450 O Bierawa – DW Nr 408
CUW.262.31.2022.AS Dostawa sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu
CUW.262.23.2022.AS Termomodernizacja budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej - II POSTĘPOWANIE
CUW.262.21.2022.AS Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek obsługiwanych przez Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu
CUW.262.10.2022.MS Wykonanie dokumentacji projektowych dotyczących dróg powiatowych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
CUW.262.82.2021.AS Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Mostowej 7
CUW.262.81.2021.AS Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu w 2022 roku
Poprzednie Następne
Unieważnienia
Sygnatura Temat
CUW.262.45.2022.MS Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2041 O ul. 1 Maja w miejscowości Kędzierzyn-Koźle”
CUW.262.40.2022.AŚ Świadczenie usług związanych z prowadzeniem zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach rządowego programu "Za Życiem" w celu zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w 2022 roku - II POSTĘPOWANIE
CUW.262.27.2022.AŚ Świadczenie usług związanych z prowadzeniem zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach rządowego programu "Za Życiem" w celu zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w 2022 roku
CUW.262.34.2022.AŚ Dostawa sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Kędzierzynie-Koźlu
CUW.262.32.2022.MS Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1211 O Zwiastowice - Ucieszków na odcinku Karchów-Ucieszków" - II POSTĘPOWANIE
CUW.262.25.2022.MS Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1211 O Zwiastowice - Ucieszków na odcinku Karchów-Ucieszków"
CUW.262.14.2022.AS Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Termomodernizacja budynku szkoleniowo-oświatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu
CUW.262.21.2022.AS Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek obsługiwanych przez Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu
CUW.262.15.2022.AS Termomodernizacja budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej
CUW.262.10.2022.MS Wykonanie dokumentacji projektowych dotyczących dróg powiatowych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
Poprzednie Następne