Zamawiający
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu
Konstantego Damrota 30
47-220 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: 472-38-80
Faks:
Adres strony internetowej: www.bip.cuwkk.pl

Wyniki
Sygnatura Temat
CUW.262.58.2021.MS Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1449 O Bierawa-Grabówka od przejazdu kolejowego w kierunku Bierawy
CUW.262.51.2021.ASK Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.:Termomodernizacja budynku szkolno-oświatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu
CUW.262.56.2021.AŚ Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1404 O Cisek-Bierawa”
CUW.262.55.2021.MS Wykonanie dokumentacji projektowych dotyczących dróg Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego - III POSTĘPOWANIE
CUW.262.52.2021.MS Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sezonie zimowym 2021/2022
CUW.262.49.2021.AŚ Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1433 O w miejscowości Stara Kuźnia
CUW.262.48.2021.MS Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1211 O Zwiastowice – Ucieszków w Gościęcinie – Etap I - II POSTĘPOWANIE
CUW.262.45.2021.AŚ Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych”
CUW.262.44.2021.ASK Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1409 O Większyce – Łężce – DK Nr 38: Etap II
CUW.262.35.2021.AŚ Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Przebudowa boiska na wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu wraz z zagospodarowaniem terenu
Poprzednie Następne