Zamawiający
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu
Konstantego Damrota 30
47-220 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: 472-38-80
Faks:
Adres strony internetowej: www.bip.cuwkk.pl

CUW.262.79.2022.MS - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1402 O - ul. Spacerowej w Kędzierzynie-Koźlu na trasie dojazdu do terenów inwestycyjnych"

Informacje o zamówieniu
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1402 O - ul. Spacerowej w Kędzierzynie-Koźlu na trasie dojazdu do terenów inwestycyjnych"
CUW.262.79.2022.MS
Tryb podstawowy bez negocjacji
Roboty budowlane
2023-01-10 10:00:00
2023-01-10 11:00:00
2023-02-08

: 2022-12-14 14:25:43
: Smarzoch Monika