Zamawiający
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu
Konstantego Damrota 30
47-220 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: 472-38-80
Faks:
Adres strony internetowej: www.bip.cuwkk.pl

Roboty budowlane
Sygnatura Temat Termin składania
CUW.262.45.2022.MS Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2041 O ul. 1 Maja w miejscowości Kędzierzyn-Koźle” 13.06.2022
10:00:00
CUW.262.39.2022.MS Remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w roku 2022 25.05.2022
10:00:00
CUW.262.30.2022.MS Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Budowa ścieżki rowerowej wraz z remontem drogi powiatowej nr 1450 O Bierawa – DW Nr 408 06.05.2022
10:00:00
CUW.262.23.2022.AS Termomodernizacja budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej - II POSTĘPOWANIE 25.03.2022
10:00:00
CUW.262.14.2022.AS Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Termomodernizacja budynku szkoleniowo-oświatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu 24.03.2022
10:00:00
CUW.262.15.2022.AS Termomodernizacja budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej 07.03.2022
10:00:00
CUW.262.82.2021.AS Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Mostowej 7 28.12.2021
10:00:00
CUW.262.66.2021.AS Wykonanie robót budowlanych dla zadania: Przebudowa budynku Domu Dziecka w Kędzierzynie – Koźlu w celu wyodrębnienia lokalu na potrzeby utworzenia placówki interwencyjnej, w zadaniu o nazwie „Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej o charakterze interwencyjnym w budynku przy ul. Skarbowej 8 w Kędzierzynie – Koźlu – część I i II" 10.11.2021
10:00:00
CUW.262.62.2021.MS Wykonanie robót budowlanych dla zadania: Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach zarządzanych przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski 03.11.2021
10:00:00
CUW.262.61.2021.ASK Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.:Termomodernizacja budynku szkolno-oświatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu - II POSTĘPOWANIE 25.10.2021
10:00:00
Poprzednie Następne
Usługi
Sygnatura Temat Termin składania
CUW.262.40.2022.AŚ Świadczenie usług związanych z prowadzeniem zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach rządowego programu "Za Życiem" w celu zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w 2022 roku - II POSTĘPOWANIE 30.05.2022
10:00:00
CUW.262.42.2022.MS Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1211 O Zwiastowice - Ucieszków na odcinku Karchów-Ucieszków" - III POSTĘPOWANIE 27.05.2022
10:00:00
CUW.262.27.2022.AŚ Świadczenie usług związanych z prowadzeniem zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach rządowego programu "Za Życiem" w celu zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w 2022 roku 05.05.2022
10:00:00
CUW.262.32.2022.MS Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1211 O Zwiastowice - Ucieszków na odcinku Karchów-Ucieszków" - II POSTĘPOWANIE 25.04.2022
10:00:00
CUW.262.25.2022.MS Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1211 O Zwiastowice - Ucieszków na odcinku Karchów-Ucieszków" 25.03.2022
10:00:00
CUW.262.10.2022.MS Wykonanie dokumentacji projektowych dotyczących dróg powiatowych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 15.02.2022
10:00:00
CUW.262.81.2021.AS Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu w 2022 roku 06.12.2021
10:00:00
CUW.262.72.2021.MS Wykonanie dokumentacji projektowych dotyczących dróg powiatowych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego - V POSTĘPOWANIE 01.12.2021
10:00:00
CUW.262.68.2021.MS Wykonanie dokumentacji projektowych dotyczących dróg powiatowych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego - IV POSTĘPOWANIE 08.11.2021
10:00:00
CUW.262.56.2021.AŚ Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1404 O Cisek-Bierawa” 24.09.2021
10:00:00
Poprzednie Następne