Zamawiający
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: +48 77 4034451
Faks: 4034451
Adres strony internetowej: www.kedzierzynkozle.pl

Roboty budowlane
Sygnatura Temat Termin składania
ZP.271.1.135.2022.DM Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze gminy (4 części). 25.11.2022
12:00:00
ZP.271.1.142.2022.DM Modernizacja przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym Gminy Kędzierzyn-Koźle - zamówienie z wolnej ręki 14.11.2022
12:40:00
ZP.271.1.128.2022.AW Wykonanie oświetlenia ul. Spacerowej w Kędzierzynie- Koźlu w ramach zadania: "Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze gminy 10.11.2022
13:00:00
ZP.271.1.108.2022.RM Budowa ścieżki pieszo-rowerowej os. Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu. 10.11.2022
11:45:00
ZP.271.1.129.2022.AJ Przebudowa ul. Chemików 7-9 w Kędzierzynie-Koźlu - etap I 07.11.2022
11:45:00
ZP.271.1.133.2022.DM Modernizacja przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym Gminy Kędzierzyn-Koźle 04.11.2022
11:00:00
ZP.271.1.131.2022.AP Wykonanie parkingu przy PSP nr 11 w Kędzierzynie-Koźlu 03.11.2022
11:00:00
ZP.271.1.110.2022.AJ Roboty remontowe obiektów mostowych zlokalizowanych w ciagach dróg zarzadzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn_Koźle w latach 2022-2025 13.10.2022
11:45:00
ZP.271.1.113.2022.AJ Przebudowa ul. Gajdzika w Kędzierzynie-Koźlu 10.10.2022
11:45:00
ZP.271.1.98.2022.DM Wymiana instalacji centralnego ogrzewania i klimatyzacji w Publicznym Przedszkolu nr 24 realizowany w ramach zadania Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 24 w Kędzierzynie-Koźlu.- zamówienie z wolnej ręki. 07.10.2022
23:00:00
Poprzednie Następne
Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
ZP.271.1.72.2021.AJ Modernizacja wraz z doposażeniem placu zabaw na Placu Wagnera w Kędzierzynie-Koźlu - II POSTĘPOWANIE 25.08.2021
11:30:00
ZP.271.1.54.2021.AJ Modernizacja wraz z doposażeniem placu zabaw na Placu Wagnera w Kędzierzynie-Koźlu 30.07.2021
11:30:00
ZP.271.1.27.2021.AP Dostawa w roku 2022 energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez jednostki sektora finansów publicznych oraz państwowe i samorządowe osoby prawne z terenu województwa opolskiego i śląskiego 30.07.2021
11:00:00
ZP.271.1.21.2021.AJ Dostawa, montaż i ustawienie mebli, krzeseł i foteli biurowych oraz wykonanie mebli niestandardowych we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach biurowych znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle przy ul. Grzegorza Piramowicza 32, ul. Grzegorza Piramowicza 32 A, ul. Władysława Planetorza 2 oraz ul. Piastowskiej 17. 06.05.2021
11:30:00
ZP.271.1.13.2021.AJ Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania 30.03.2021
11:30:00
ZP.271.1.145.2020.KM Dostawa mebli oraz krzeseł do pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynku Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle przy ul. Władysława Planetorza 2, ul. Grzegorza Piramowicza 32 - II POSTĘPOWANIE 30.12.2020
11:00:00
ZP.271.1.80.2020.DM Zakup 2 autobusów elektrycznych zeroemisyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą pojazdów, celem zapewnienia obsługi obszaru śródmiejskiego w Kędzierzynie-Koźlu 02.12.2020
13:00:00
ZP.271.1.131.2020.AJ Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania 30.11.2020
11:30:00
ZP.271.1.127.2020.KM Dostawa mebli oraz krzeseł do pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynku Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle przy ul. Władysława Planetorza 2, ul. Grzegorza Piramowicza 32 27.11.2020
12:00:00
ZP.271.1.126.2020.DM Zakup infrastruktury serwerowej i licencji ORACLE 23.11.2020
12:00:00
Poprzednie Następne
Usługi
Sygnatura Temat Termin składania
ZP.271.1.150.2022.AJ Prace arborystyczne na terenach zieleni i w parkach zabytkowych będących własnością Gminy Kędzierzyn-Koźle oraz na pomnikach przyrody w latach 2023 - 2024 10.01.2023
11:45:00
ZP.271.1.151.2022.DM Utrzymanie należących do TAURON Nowe Technologie S.A. instalacji oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle w roku 2023 05.01.2023
12:00:00
ZP.271.1.149.2022.AW Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy ul. Modrzewiowej w Kędzierzynie-Koźlu 02.01.2023
13:00:00
ZP.271.1.140.2022.RM Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ul. 8 Marca w Kędzierzynie-Koźlu - III POSTĘPOWANIE 20.12.2022
11:45:00
ZP.271.1.138.2022.DM Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w zakresie przebudowy ul. Wyspiańskiego oraz skrzyżowania ul. Wyspiańskiego, X. Dunikowskiego i Kłodnickiej w celu utworzenia ścieżki rowerowej 16.12.2022
12:00:00
ZP.271.1.145.2022.AW Świadczenie usług serwisu, bieżącej konserwacji oraz aktualizacji wdrożonego u Zamawiającego oprogramowania KSAT 2000i wraz z mDok oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oprogramowania KSAT 2000i 08.12.2022
11:00:00
ZP.271.1.139.2022.RM Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy "Parku Kieszonkowego" na osiedlu Pogorzelec obok tężni i DDP nr 5 w Kędzierzynie-Koźlu - II postępowanie 17.11.2022
11:45:00
ZP.271.1.137.2022.RM Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy oświetlenia ulicy Wiosennej - II POSTĘPOWANIE 16.11.2022
11:45:00
ZP.271.1.127.2022.AJ Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy/przebudowy ul. Xawerego Dunikowskiego od ul. Karpackiej do Mostu Józefa Długosza 14.11.2022
11:45:00
ZP.271.1.134.2022.DM Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy/przebudowy ul. Jasińskiego II postępowanie. 07.11.2022
12:00:00
Poprzednie Następne