Zamawiający
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: +48 77 4034451
Faks: 4034451
Adres strony internetowej: www.kedzierzynkozle.pl

Roboty budowlane
Sygnatura Temat Termin składania
ZP.271.1.144.2020.AW Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32 (ETAP II-PARTER i PIWNICA) w ramach zadania: ,, Pt i wykonanie klimatyzacji w budynku oficyny Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32A oraz w budynku Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32." - II POSTĘPOWANIE 2021-01-21 13:00:00
ZP.271.1.137.2020.AW Budowa młodzieżowej strefy rekreacji Skatepark w Koźlu - dostęp dla mieszkańców Osiedli Południe, Stare Miasto i Zachód- ETAP II 2021-01-05 12:30:00
ZP.271.1.129.2020.DM Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze gminy - przebudowa istniejącego oświetlenia oświetlenia chodnika między ulicami Kadetów i Staffa w Kędzierzynie-Koźlu 2020-12-30 12:00:00
ZP.271.1.116.2020.AW Budowa przystani kajakowej w Słąwięcicach finansowana w ramach Europejskiego Funduszu Rozowoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice 2020-12-01 13:00:00
ZP.271.1.125.2020.AJ Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie budynków nr 25A i 27 przy ul. Orkana w Kędzierzynie-Koźlu wraz z oświetleniem ulicznym 2020-11-24 11:30:00
ZP.271.1.111.2020.KM Remont pomieszczeń biurowych I piętra budynku Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle przy ul. Władysława Planetorza 2 2020-11-02 12:00:00
ZP.271.1.110.2020.AJ Remont budynku krematorium w filii byłego obozu pracy Auschwitz w Kędzierzynie-Koźlu 2020-10-30 11:30:00
ZP.271.1.100.2020.AW Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32 (ETAP II-PARTER i PIWNICA) w ramach zadania: ,, Pt i wykonanie klimatyzacji w budynku oficyny Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32A oraz w budynku Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32." 2020-10-20 13:00:00
ZP.271.1.106.2020.AJ Rozbudowa placu zabaw na terenie Publicznego Przedszkola nr 5 2020-10-15 11:30:00
ZP.271.1.98.2020.AP Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Królowej Jadwigi oraz al. Jana Pawła II w Kędzierzynie-Koźlu. 2020-10-05 11:00:00
Poprzednie Następne
Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
ZP.271.1.13.2021.AJ Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania 2021-03-30 11:30:00
ZP.271.1.145.2020.KM Dostawa mebli oraz krzeseł do pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynku Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle przy ul. Władysława Planetorza 2, ul. Grzegorza Piramowicza 32 - II POSTĘPOWANIE 2020-12-30 11:00:00
ZP.271.1.80.2020.DM Zakup 2 autobusów elektrycznych zeroemisyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą pojazdów, celem zapewnienia obsługi obszaru śródmiejskiego w Kędzierzynie-Koźlu 2020-12-02 13:00:00
ZP.271.1.131.2020.AJ Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania 2020-11-30 11:30:00
ZP.271.1.127.2020.KM Dostawa mebli oraz krzeseł do pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynku Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle przy ul. Władysława Planetorza 2, ul. Grzegorza Piramowicza 32 2020-11-27 12:00:00
ZP.271.1.126.2020.DM Zakup infrastruktury serwerowej i licencji ORACLE 2020-11-23 12:00:00
ZP.271.1.123.2020.AP Doposażenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych - Modernizacja placu zabaw przy ul. Gajowej 2020-11-13 11:00:00
ZP.271.1.115.2020.AJ Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania 2020-10-30 11:30:00
ZP.271.1.104.2020.AW Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Jordanowskiej - etap I i II - utworzenie stefy fitness 2020-10-02 11:30:00
ZP.271.1.105.2020.DM Wyposażenie osiedlowej strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w sprzęt i urządzenia służące organizacji działań integracyjnych i prorodzinnych mieszkańców Lenartowic. Etap III - doposażenie obiektów (w część doposażenia osiedlowego placu zabaw dla dzieci w nowe urządzenia zabawowo- sprawnościowe, głównie dla dzieci w wieku 3+ i 5+). 2020-10-01 12:00:00
Poprzednie Następne
Usługi
Sygnatura Temat Termin składania
ZP.271.1.5.2021.KM Prace pielęgnacyjne skwerów, plewienie, przycinanie, formowanie i podlewanie roślin. 2021-04-12 12:00:00
ZP.271.1.12.2021.DM Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy/przebudowy kanalizacji ściekowej - ul. Skarbowa 2021-04-06 12:00:00
ZP.271.1.14.2021.AW Nasadzenia kwiatów ozdobnych w koszach, konstrukcjach i wieżach kwietnikowych oraz na skwerach zieleni miejskiej wraz z utrzymaniem 2021-03-30 12:30:00
ZP.271.1.11.2021.AP Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odbudowy lamusa w Kędzierzynie-Koźlu - III POSTĘPOWANIE 2021-03-26 11:00:00
ZP.271.1.10.2021.KM Utrzymanie i konserwacja miejsc pamięci narodowej 2021-03-23 12:00:00
ZP.271.1.2.2021.AJ Wykonanie oraz posadowienie trzech rzeźb koziołków z brązu na osiedlach Sławięcice, Miejsce Kłodnickie i Śródmieście 2021-03-19 11:00:00
ZP.271.1.3.2021.AP Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki - Promocja Miasta Kędzierzyn-Koźle poprzez sport świadczona przez klub siatkarski Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle w roku 2021 2021-03-01 10:00:00
ZP.271.1.143.2020.AJ Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy przejścia pieszo-rowerowego przez ul. Xawerego Dunikowskiego przy stacji paliw 2021-01-29 11:30:00
ZP.271.1.136.2020.KM Kredyt krótkoterminowy odnawialny finansujący pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości do kwoty 5 000 000,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/312/20 Rady Miasta Kędzierzyn - Koźle z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kędzierzyn - Koźle na rok 2021. 2021-01-25 12:00:00
ZP.271.1.141.2020.KM Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ul. 8 Marca w Kędzierzynie-Koźlu - II POSTĘPOWANIE 2021-01-21 12:00:00
Poprzednie Następne