Zamawiający
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: +48 77 4034451
Faks: 4034451
Adres strony internetowej: www.kedzierzynkozle.pl

Roboty budowlane
Sygnatura Temat Termin składania
ZP.271.1.57.2022.AW Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 24 w Kędzierzynie-Koźlu - II POSTĘPOWANIE 07.06.2022
13:00:00
ZP.271.1.58.2022.AP Modernizacja placu zabaw w Żłobku nr 6 - II POSTĘPOWANIE 02.06.2022
11:00:00
ZP.271.1.54.2022.AW Modernizacja Domu Dziennego Pobytu nr 2 przy ul. Piramowicza 27 w Kędzierzynie-Koźlu w formule zaprojektruj i wykonaj - II POSTĘPOWANIE 31.05.2022
13:00:00
ZP.271.1.52.2022.AJ Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy - roboty budowlane: przyłącz wody do działek ROD Huta Miedarska (część I) oraz orurowanie gminnego cieku wodnego na działce nr 1004 os. Rogi (część II) - II POSTĘPOWANIE 31.05.2022
11:45:00
ZP.271.1.47.2022.AP Modernizacja placu zabaw w Żłobku nr 6 17.05.2022
12:00:00
ZP.271.1.27.2022.AW Modernizacja Domu Dziennego Pobytu nr 2 przy ul. Piramowicza 27 w Kędzierzynie-Koźlu w formule zaprojektruj i wykonaj 06.05.2022
13:00:00
ZP.271.1.38.2022.AJ Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy - roboty budowlane: przyłącz wody do działek ROD Huta Miedarska (część I) oraz orurowanie gminnego cieku wodnego na działce nr 1004 os. Rogi (część II) 04.05.2022
11:45:00
ZP.271.1.36.2022.KM Budowa mini tężni solankowej dla wszystkich mieszkańców Osiedla Południe, Osiedla Stare Miasto i Osiedla Zachód, zlokalizowanej w sąsiedztwie placu zabaw oraz przedszkola, w rejonie pomiędzy ul. Filtrową - ul. Zygmunta Krasińskiego - ul. Kadetów w Kędzierzynie-Koźlu - III POSTĘPOWANIE 22.04.2022
12:00:00
ZP.271.1.19.2022.DM Rozbudowa oświetlenia drogowego oraz przejść dla pieszych w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład. 11.04.2022
12:00:00
ZP.271.1.18.2022.DM Wykonanie instalacji elektrycznej oraz sygnalizacji przeciwpożarowej w Żłobku nr 6 - II POSTĘPOWANIE 08.04.2022
12:00:00
Poprzednie Następne
Usługi
Sygnatura Temat Termin składania
ZP.271.1.60.2022.AJ Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy/przebudowy/rozbudowy ul. Romana Dmowskiego 22.06.2022
11:45:00
ZP.271.1.53.2022.AW Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Jeremiego Przybory w Kędzierzynie-Koźlu - II POSTĘPOWANIE 01.06.2022
11:00:00
ZP.271.1.50.2022.AP Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy placu zabaw za żłobkiem nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu 31.05.2022
11:00:00
ZP.271.1.51.2022.AW Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy / przebudowy ul. Nowowiejskiej 30.05.2022
11:00:00
ZP.271.1.45.2022.DM Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy placu do ćwiczeń ogólnorozwojowych typu street Workout - os. Rogi - B.O. 27.05.2022
12:00:00
ZP.271.1.56.2022.AJ Opracowanie Strategii Promocji Miasta Kędzierzyn-Koźle na lata 2023-2030 - II POSTĘPOWANIE 27.05.2022
11:45:00
ZP.271.1.49.2022.KM Wykonanie w roku 2022 map z projektem podziału związanych z gospodarowaniem mieniem Gminy Kędzierzyn - Koźle - Dz. nr: 718/4; 724/10; 721/4; 724/1; 721/5; 722/1 ob. Kłodnica, ul. Ignatzego Richtera. 25.05.2022
12:00:00
ZP.271.1.48.2022.AP Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy/przebudowy i rozbudowy ul. Błonie w Kędzierzynie-Koźlu - II postępowanie 24.05.2022
11:00:00
ZP.271.1.43.2022.AJ Opracowanie Strategii Promocji Miasta Kędzierzyn-Koźle na lata 2023-2030 10.05.2022
11:45:00
ZP.271.1.42.2022.AW Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Jeremiego Przybory w Kędzierzynie-Koźlu 06.05.2022
11:00:00
Poprzednie Następne