Zamawiający
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: +48 77 4034451
Faks: 4034451
Adres strony internetowej: www.kedzierzynkozle.pl

Roboty budowlane
Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
ZP.271.1.33.2023.AJ Zakup i dostawa materiałów reklamowych z nadrukiem do siedziby Zamawiającego w ramach projektu pn. "Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego" 21.04.2023
11:45:00
ZP.271.1.21.2023.AW Rewitalizacja obiektów rekreacyjno - sportowych w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Jordanowskiej 17.03.2023
13:00:00
ZP.271.1.144.2022.AP Zakup i dostawa materiałów reklamowych z nadrukiem (dostawa 500 szt. body z nadrukiem własnym) 01.12.2022
11:00:00
ZP.271.1.141.2022.AW Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania (część I i II zamówienia) 23.11.2022
11:00:00
ZP.271.1.122.2022.RM Zielony plac zabaw. Rozbudowa placu zabaw przy ul. Kanonierów w Kędzierzynie-Koźlu (B.O.) 11.10.2022
11:45:00
ZP.271.1.124.2022.AW Rewitalizacja obiektów rekreacyjno - sportowych w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Jordanowskiej - II POSTĘPOWANIE 06.10.2022
13:00:00
ZP.271.1.109.2022.AW Rewitalizacja obiektów rekreacyjno - sportowych w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Jordanowskiej. 23.09.2022
13:00:00
ZP.271.1.107.2022.AJ Zakup i dostawa materiałów reklamowych z nadrukiem do siedziby Zamawiającego 22.09.2022
11:45:00
ZP.271.1.103.2022.RM Doposażenie i modernizacja obiektów rekreacyjnych. Wymiana wyeksploatowanych urządzeń siłowni zewnętrznych przy ul. Kanonierów 08.09.2022
11:45:00
ZP.271.1.89.2022.AW Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Jordanowskiej etap I,II,III - B.O. 17.08.2022
13:00:00
Poprzednie Następne
Usługi
Sygnatura Temat Termin składania
ZP.271.1.35.2023.DM Organizacja II pikniku sąsiedzkiego i międzypokoleniowego w ramach programu "DUGNAD" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego 12.05.2023
12:00:00
ZP.271.1.36.2023.RM Zarządzanie Muzeum Ziemi Kozielskiej w latach 2023 - 2027 08.05.2023
11:45:00
ZP.271.1.29.2023.RM Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ul. 8 Marca w Kędzierzynie-Koźlu - IV postępowanie 14.04.2023
11:45:00
ZP.271.1.31.2023.RM Usługi w zakresie eksploatacji urządzeń technicznych - prace interwencyjne 05.04.2023
11:45:00
ZP.271.1.30.2023.RM Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy wału przeciwpowodziowego od ul. Głubczyckiej do ul. B.Chrobrego w Kędzierzynie-Koźlu - III POSTĘPOWANIE 31.03.2023
11:45:00
ZP.271.1.19.2023.RM Usługi w zakresie eksploatacji urządzeń technicznych: część I - utrzymanie fontanny, zdrojów ulicznych i tężni; część II - prace interwencyjne 17.03.2023
11:45:00
ZP.271.1.26.2023.RM Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy wału przeciwpowodziowego od ul. Głubczyckiej do ul. B.Chrobrego w Kędzierzynie-Koźlu - II POSTĘPOWANIE 15.03.2023
11:45:00
ZP.271.1.7.2023.AJ Kredyt długoterminowy w wysokości 26 899 810,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr LIV/645/23 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 stycznia 2023r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 08.03.2023
11:45:00
ZP.271.1.20.2023.AJ Nasadzenia drzew i krzewów w ramach zadania Zielone place zabaw - rozbudowa placu zabaw przy ul. Kanonierów - B.O. 07.03.2023
11:45:00
ZP.271.1.18.2023.AW Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy/przebudowy ul. Szczęśliwej i ul. Niezdrowickiej w Kędzierzynie-Koźlu 03.03.2023
13:00:00
Poprzednie Następne