Zamawiający
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: +48 77 4034451
Faks: 4034451
Adres strony internetowej: www.kedzierzynkozle.pl

Roboty budowlane
Sygnatura Temat Termin składania
ZP.271.1.20.2024.AH Prace remontowo - konserwatorskie dwóch wież strażniczych i dwóch bram obozowych na terenie byłego niemieckiego podobozu KL Auschwitz III - Blechhammer w Sławięcicach (Kędzierzyn-Koźle) - filii obozu w Oświęcimiu 23.05.2024
11:45:00
ZP.271.1.15.2024.RM Rozbudowa oświetlenia ul. Sadowej w Kędzierzynie-Koźlu 05.04.2024
11:45:00
ZP.271.1.10.2024.AJ Budowa oświetlenia pasa drogowego ul. Marcina Helwiga w Kędzierzynie-Koźlu 20.03.2024
11:45:00
ZP.271.1.11.2024.DM Budowa oświetlenia ciągu pieszego za pływalnią do ulicy Jagodowej w Kędzierzynie-Koźlu 19.03.2024
12:00:00
ZP.271.1.8.2024.AW Przebudowa ul. Chemików 7 - 9 w Kędzierzynie-Koźlu - II ETAP 08.03.2024
13:00:00
ZP.271.1.88.2023.AH Remont ulicy Sienkiewicza w obrębie strefy staromiejskiej w Kędzierzynie-Koźlu w ramach 8. edycji Rządowego Funduszu Polski Ład 09.01.2024
11:00:00
ZP.271.1.87.2023.DM Przebudowa ul. Grabskiego w Kędzierzynie-Koźlu 04.01.2024
12:00:00
ZP.271.1.89.2023.RM Przebudowa i rozbudowa ul. Nektarowej w Kędzierzynie-Koźlu 22.12.2023
11:45:00
ZP.271.1.85.2023.RM Budowa placu do ćwiczeń ogólnorozwojowych typu STREET WORKOUT- etap II - os. Rogi B.O. 15.11.2023
11:45:00
ZP.271.1.65.2023.DM Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ramach programu "Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024" w formule "zaprojektuj-wybuduj. 15.09.2023
12:00:00
Poprzednie Następne
Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
ZP.271.1.16.2024.DM Zakup i dostawa namiotów, parasoli i zestawów ławostołów z logo do siedziby Zamawiającego w ramach projektu pn. "Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego" 22.03.2024
10:00:00
ZP.271.1.14.2024.AJ Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania 21.03.2024
11:45:00
ZP.271.1.91.2023.RM Modernizacja Placu Zabaw przy ul. Zwycięstwa - B.O. - III POSTĘPOWANIE 22.12.2023
11:45:00
ZP.271.1.76.2023.RM Zakup 2 autobusów elektrycznych zeroemisyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania pojazdów, celem zapewnienia obsługi obszaru śródmiejskiego w Kędzierzynie-Koźlu - etap II - II POSTĘPOWANIE 15.11.2023
14:00:00
ZP.271.1.81.2023.RM Modernizacja Placu Zabaw przy ul. Zwycięstwa - B.O. - II POSTĘPOWANIE 08.11.2023
11:45:00
ZP.271.1.67.2023.RM Zakup 2 autobusów elektrycznych zeroemisyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania pojazdów, celem zapewnienia obsługi obszaru śródmiejskiego w Kędzierzynie-Koźlu - etap II 11.10.2023
14:00:00
ZP.271.1.73.2023.RM Modernizacja Placu Zabaw przy ul. Zwycięstwa - B.O. 29.09.2023
11:45:00
ZP.271.1.64.2023.AH Zakup i dostawa materiałów reklamowych z nadrukiem do siedziby Zamawiającego (64 terminarzy książkowych z logo miasta) 05.09.2023
11:45:00
ZP.271.1.58.2023.AH Zakup i dostawa materiałów reklamowych z nadrukiem do siedziby Zamawiającego 11.08.2023
10:45:00
ZP.271.1.60.2023.DM Wykonanie 400 sztuk edukacyjnej gry karcianej w ramach projektu "Mamy rady na odpady - kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego". 07.08.2023
12:00:00
Poprzednie Następne
Usługi
Sygnatura Temat Termin składania
ZP.271.1.25.2024.AJ Świadczenie usługi najmu długoterminowego jednego samochodu osobowego o napędzie hybrydowym (silnik benzynowy i silnik elektryczny) typu Plug-in (ładowany również z sieci 230 V) dla potrzeb Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle - w okresie 36 miesięcy - II POSTĘPOWANIE 29.05.2024
11:45:00
ZP.271.1.23.2024.DM Naprawa, konserwacja i utrzymanie wiat przystankowych 15.05.2024
10:00:00
ZP.271.1.21.2024.AJ Świadczenie usługi najmu długoterminowego jednego samochodu osobowego o napędzie hybrydowym (silnik benzynowy i silnik elektryczny) typu Plug-in (ładowany również z sieci 230 V) dla potrzeb Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle - w okresie 36 miesięcy 14.05.2024
11:45:00
ZP.271.1.12.2024.RM Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy oświetlenia przy ul. Nowowiejskiej w Kędzierzynie-Koźlu 12.03.2024
11:45:00
ZP.271.1.9.2024.RM Remonty urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw, remonty, montaż i demontaż urządzeń technicznych (mała architektura) - cz.1 oraz utrzymanie fontanny, zdrojów ulicznych oraz teżni solankowych - cz.2 08.03.2024
11:45:00
ZP.271.1.3.2024.AJ Utrzymanie czystości działek i nieużytków gminnych, koszenie traw oraz oczyszczanie przyległych chodników w okresie 24 miesięcy 23.02.2024
11:45:00
ZP.271.1.7.2024.AH Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy oświetlenia i monitoringu na placu zabaw przy ul. Sucharskiego na os. Rogi w Kędzierzynie-Koźlu 12.02.2024
11:45:00
ZP.271.1.4.2024.DM Prace pielęgnacyjne skwerów, plewienie, przycinanie, formowanie i podlewanie roślin 09.02.2024
12:00:00
ZP.271.1.6.2024.AW Dokumentacja projektowo - kosztorysowa przebudowy budynku żłobka nr 10 w Kędzierzynie-Koźlu 08.02.2024
13:00:00
ZP.271.1.5.2024.AH Nasadzenia kwiatów ozdobnych w koszach, konstrukcjach i wieżach kwietnikowych oraz na skwerach zieleni miejskiej wraz z utrzymaniem 05.02.2024
12:45:00
Poprzednie Następne