Zamawiający
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: +48 77 4034451
Faks: 4034451
Adres strony internetowej: www.kedzierzynkozle.pl

ZP.271.1.44.2022.KM - Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

Informacje o zamówieniu
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
ZP.271.1.44.2022.KM
Tryb podstawowy z możliwością negocjacji
Dostawy
2022-05-27 12:00:00
2022-05-27 12:15:00
2022-06-25

: 2022-05-11 14:52:04
: Mazur Karolina