Zamawiający
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: +48 77 4034451
Faks: 4034451
Adres strony internetowej: www.kedzierzynkozle.pl

Wyniki
Sygnatura Temat
ZP.271.1.35.2023.DM Organizacja II pikniku sąsiedzkiego i międzypokoleniowego w ramach programu "DUGNAD" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego
ZP.271.1.36.2023.RM Zarządzanie Muzeum Ziemi Kozielskiej w latach 2023 - 2027
ZP.271.1.32.2023.AW Poprawa atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych poprzez przebudowę skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Zwycięstwa
ZP.271.1.33.2023.AJ Zakup i dostawa materiałów reklamowych z nadrukiem do siedziby Zamawiającego w ramach projektu pn. "Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego"
ZP.271.1.29.2023.RM Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ul. 8 Marca w Kędzierzynie-Koźlu - IV postępowanie
ZP.271.1.27.2023.AJ Przebudowa i rozbudowa ul. Kościelnej i ul. Zaścianek w Kędzierzynie-Koźlu
ZP.271.1.31.2023.RM Usługi w zakresie eksploatacji urządzeń technicznych - prace interwencyjne
ZP.271.1.30.2023.RM Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy wału przeciwpowodziowego od ul. Głubczyckiej do ul. B.Chrobrego w Kędzierzynie-Koźlu - III POSTĘPOWANIE
ZP.271.1.24.2023.AH Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Przybory na odcinku od studni Sd3 do studni D3, os. Lenartowice w ramach zadania pn.: Uzpełenienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy"
ZP.271.1.22.2023.AH Przebudowa ulicy Złotniczej w ramach zadania pn.: "Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi".
Poprzednie Następne
Unieważnienia
Sygnatura Temat
ZP.271.1.40.2023.RM Budowa placu do ćwiczeń ogólnorozwojowych typu STREET WORKOUT - os. Rogi B.O. - II postępowanie
ZP.271.1.34.2023.RM Bezpieczny wybieg dla psów - B.O.
ZP.271.1.25.2023.RM Budowa placu do ćwiczeń ogólnorozwojowych typu STREET WORKOUT - os. Rogi B.O.
ZP.271.1.28.2023.AH Wymiana nawierzchni podwórek przy ul. Gagarina 4 i 2 - etap II
ZP.271.1.19.2023.RM Usługi w zakresie eksploatacji urządzeń technicznych: część I - utrzymanie fontanny, zdrojów ulicznych i tężni; część II - prace interwencyjne
ZP.271.1.26.2023.RM Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy wału przeciwpowodziowego od ul. Głubczyckiej do ul. B.Chrobrego w Kędzierzynie-Koźlu - II POSTĘPOWANIE
ZP.271.1.4.2023.DM Adaptacja budynku przy PSP nr 6 - "DUGNAD" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego
ZP.271.1.10.2023.AW Budowa oświetlenia przejść dla pieszych wraz z usługą projektową: Część I - Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Sławięcickiej wraz z usługą projektową w pobliżu domu handlowego Hermes Część II - Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Sławięcickiej wraz z usługą projektową w pobliżu kościoła parafialnego
ZP.271.1.12.2023.DM Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ul. Głowackiego na os. Śródmieście w ramach programu "DUGNAD" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego
ZP.271.1.11.2023.RM Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy wału przeciwpowodziowego od ul. Głubczyckiej do ul. B.Chrobrego w Kędzierzynie-Koźlu.
Poprzednie Następne