Zamawiający
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: +48 77 4034451
Faks: 4034451
Adres strony internetowej: www.kedzierzynkozle.pl

Wyniki
Sygnatura Temat
ZP.271.1.103.2022.RM Doposażenie i modernizacja obiektów rekreacyjnych. Wymiana wyeksploatowanych urządzeń siłowni zewnętrznych przy ul. Kanonierów
ZP.271.1.88.2022.RM Wykonanie 1000 sztuk edukacyjnej gry planszowej oraz 6000 sztuk edukacyjnej bajki dla dzieci w ramach projektu "Mamy rady na odpady - kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego" w podziale na dwie części: I część - Wykonanie 1 000 szt. edukacyjnej gry planszowej II część - Wykonanie 6 000 szt. edukacyjnej bajki dla dzieci
ZP.271.1.79.2022.RM Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy - roboty budowlane/budowa kanalizacji deszczowej na ul. Wesołej od studni D12 do D15, os. Cisowa w Kędzierzynie-Koźlu
ZP.271.1.75.2022.DM Remonty chodników i nawierzchni brukowych w pasach drogowych dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w latach 2022-2025
ZP.271.1.86.2022.AJ Remont mostu w ciągu ulicy Szkolnej
ZP.271.1.92.2022.AP Organizacja I pikniku sąsiedzkiego i międzypokoleniowego w ramach programu "DUGNAD" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego - II postępowanie
ZP.271.1.78.2022.AJ Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Astrów w ramach zadania: PT i budowa ul. Astrów
ZP.271.1.84.2022.AJ Zakup i dostawa materiałów reklamowych z nadrukiem do siedziby Zamawiającego w ramach projektu pn. "Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego"
ZP.271.1.80.2022.AW Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy / przebudowy ul. Nowowiejskiej - III POSTĘPOWANIE
ZP.271.1.66.2022.DM Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta - etap III w Kędzierzynie-Koźlu w formule zaprojektuj i wykonaj
Poprzednie Następne
Unieważnienia
Sygnatura Temat
ZP.271.1.99.2022.AJ Budowa oranżerii przy Domu Dziennego Pobytu "Magnolia" w ramach programu "RAZEM RAŹNIEJ" - "Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego - w ramach formuły "zaprojektuj i wykonaj".
ZP.271.1.107.2022.AJ Zakup i dostawa materiałów reklamowych z nadrukiem do siedziby Zamawiającego
ZP.271.1.102.2022.AJ Remont mostu w ciągu ulicy Szkolnej - II POSTĘPOWANIE
ZP.271.1.83.2022.RM Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ul. 8 Marca w Kędzierzynie-Koźlu
ZP.271.1.90.2022.AP Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Mikołaja z Koźla w Kędzierzynie-Koźlu
ZP.271.1.96.2022.AJ Przebudowa ul. Chemików 7-9 w Kędzierzynie-Koźlu
ZP.271.1.88.2022.RM Wykonanie 1000 sztuk edukacyjnej gry planszowej oraz 6000 sztuk edukacyjnej bajki dla dzieci w ramach projektu "Mamy rady na odpady - kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego" w podziale na dwie części: I część - Wykonanie 1 000 szt. edukacyjnej gry planszowej II część - Wykonanie 6 000 szt. edukacyjnej bajki dla dzieci
ZP.271.1.101.2022.AP Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy instalacji ekologicznego wykorzystania wody pobasenowej, wód deszczowych obiektu Wodne oKKo, Hali Widowiskowo-Sportowej Azoty, strefy bioróżnorodności w Kędzierzynie-Koźlu - II POSTĘPOWANIE
ZP.271.1.91.2022.DM Wymiana instalacji centralnego ogrzewania i klimatyzacji w Publicznym Przedszkolu nr 24 realizowany w ramach zadania Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 24 w Kędzierzynie-Koźlu.- zamówienie z wolnej ręki.
ZP.271.1.85.2022.AP Organizacja I pikniku sąsiedzkiego i międzypokoleniowego w ramach programu "DUGNAD" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego
Poprzednie Następne