Zamawiający
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: +48 77 4034451
Faks: 4034451
Adres strony internetowej: www.kedzierzynkozle.pl

Wyniki
Sygnatura Temat
ZP.271.1.14.2021.AW Nasadzenia kwiatów ozdobnych w koszach, konstrukcjach i wieżach kwietnikowych oraz na skwerach zieleni miejskiej wraz z utrzymaniem
ZP.271.1.13.2021.AJ Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania
ZP.271.1.10.2021.KM Utrzymanie i konserwacja miejsc pamięci narodowej
ZP.271.1.143.2020.AJ Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy przejścia pieszo-rowerowego przez ul. Xawerego Dunikowskiego przy stacji paliw
ZP.271.1.136.2020.KM Kredyt krótkoterminowy odnawialny finansujący pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości do kwoty 5 000 000,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/312/20 Rady Miasta Kędzierzyn - Koźle z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kędzierzyn - Koźle na rok 2021.
ZP.271.1.141.2020.KM Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ul. 8 Marca w Kędzierzynie-Koźlu - II POSTĘPOWANIE
ZP.271.1.134.2020.AJ Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy ciągu pieszo - rowerowego łączącego osiedle Piastów i osiedle Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
ZP.271.1.146.2020.KM Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy i remontu ul. Złotniczej
ZP.271.1.138.2020.KM Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wykonania klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Piastowskiej i w budynku przy ul. Planetorza w Kędzierzynie-Koźlu
ZP.271.1.137.2020.AW Budowa młodzieżowej strefy rekreacji Skatepark w Koźlu - dostęp dla mieszkańców Osiedli Południe, Stare Miasto i Zachód- ETAP II
Poprzednie Następne
Unieważnienia