Zamawiający
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: +48 77 4034451
Faks: 4034451
Adres strony internetowej: www.kedzierzynkozle.pl

ZP.271.1.26.2022.KM - Zakup sprzętu komuterowego i oprogramowania

Informacje o zamówieniu
Zakup sprzętu komuterowego i oprogramowania
ZP.271.1.26.2022.KM
Tryb podstawowy z możliwością negocjacji
Dostawy
2022-04-04 12:00:00
2022-04-04 12:15:00
2022-05-03

: 2022-03-25 14:11:27
: Mazur Karolina