Zamawiający
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: +48 77 4034451
Faks: 4034451
Adres strony internetowej: www.kedzierzynkozle.pl

ZP.271.1.39.2022.AP - Dostawa w roku 2023 energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez jednostki sektora finansów publicznych oraz państwowe i samorządowe osoby prawne z terenu województwa opolskiego i śląskiego

Informacje o zamówieniu
Dostawa w roku 2023 energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez jednostki sektora finansów publicznych oraz państwowe i samorządowe osoby prawne z terenu województwa opolskiego i śląskiego
ZP.271.1.39.2022.AP
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2022-06-14 11:00:00
2022-06-14 11:15:00
2022-09-11

: 2022-05-11 11:31:13
: Janyk Agnieszka