Zamawiający
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: +48 77 4034451
Faks: 4034451
Adres strony internetowej: www.kedzierzynkozle.pl

ZP.271.1.86.2023.AJ - Dowóz niepełnosprawnych dzieci 5 i 6 - letnich zamieszkałych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle do placówki oświatowej Specjalny Punkt Przedszkolny "Uśmiech Dziecka", ul. Szkolna 17, 47-225 Kędzierzyn-Koźle.

Informacje o zamówieniu
Dowóz niepełnosprawnych dzieci 5 i 6 - letnich zamieszkałych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle do placówki oświatowej Specjalny Punkt Przedszkolny "Uśmiech Dziecka", ul. Szkolna 17, 47-225 Kędzierzyn-Koźle.
ZP.271.1.86.2023.AJ
Tryb podstawowy z możliwością negocjacji
Usługi
2023-12-04 14:00:00
2023-12-04 14:15:00
2024-01-02

: 2023-11-24 09:10:18
: Janyk Agnieszka