Zamawiający
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: +48 77 4034451
Faks: 4034451
Adres strony internetowej: www.kedzierzynkozle.pl

ZP.271.1.103.2022.RM - Doposażenie i modernizacja obiektów rekreacyjnych. Wymiana wyeksploatowanych urządzeń siłowni zewnętrznych przy ul. Kanonierów

Informacje o zamówieniu
Doposażenie i modernizacja obiektów rekreacyjnych. Wymiana wyeksploatowanych urządzeń siłowni zewnętrznych przy ul. Kanonierów
ZP.271.1.103.2022.RM
Tryb podstawowy z możliwością negocjacji
Dostawy
2022-09-08 11:45:00
2022-09-08 12:00:00
2022-10-07

: 2022-08-26 14:01:07
: Mikołajewicz Rafał