Zamawiający
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: +48 77 4034451
Faks: 4034451
Adres strony internetowej: www.kedzierzynkozle.pl

ZP.271.1.89.2023.RM - Przebudowa i rozbudowa ul. Nektarowej w Kędzierzynie-Koźlu

Informacje o zamówieniu
Przebudowa i rozbudowa ul. Nektarowej w Kędzierzynie-Koźlu
ZP.271.1.89.2023.RM
Tryb podstawowy z możliwością negocjacji
Roboty budowlane
2023-12-22 11:45:00
2023-12-22 12:00:00
2024-01-20

: 2023-12-04 14:12:19
: Mikołajewicz Rafał