Zamawiający
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: +48 77 4034451
Faks: 4034451
Adres strony internetowej: www.kedzierzynkozle.pl

ZP.271.1.3.2024.AJ - Utrzymanie czystości działek i nieużytków gminnych, koszenie traw oraz oczyszczanie przyległych chodników w okresie 24 miesięcy

Informacje o zamówieniu
Utrzymanie czystości działek i nieużytków gminnych, koszenie traw oraz oczyszczanie przyległych chodników w okresie 24 miesięcy
ZP.271.1.3.2024.AJ
Przetarg nieograniczony
Usługi
2024-02-23 11:45:00
2024-02-23 12:00:00
2024-05-22

: 2024-01-19 09:43:27
: Janyk Agnieszka