Zamawiający
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu
Konstantego Damrota 30
47-220 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: 472-38-80
Faks:
Adres strony internetowej: www.bip.cuwkk.pl

Roboty budowlane
Sygnatura Temat Termin składania
CUW.262.24.2024.AŚ Remont pokrycia dachu w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu ul. Skarbowa 2 07.05.2024
10:00:00
CUW.262.15.2024.AŚ Wymiana okien, drzwi balkonowych i drzwi ewakuacyjnych w budynku C oraz okien w zapleczu świetlicy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie- Koźlu - Etap I 11.04.2024
10:00:00
CUW.262.11.2024.MS Remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w roku 2024 14.03.2024
10:00:00
CUW.262.49.2023.MS Remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w roku 2024 15.01.2024
10:00:00
CUW.262.35.2023.MS Remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w roku 2023 26.09.2023
10:00:00
CUW.262.32.2023.MS "Przebudowa drogi powiatowej nr 1402 O - ul. Spacerowej w Kędzierzynie-Koźlu na trasie dojazdu do terenów inwestycyjnych" 20.09.2023
10:00:00
CUW.262.25.2023.MS Remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w roku 2023 01.08.2023
10:00:00
CUW.262.18.2023.MS Remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w roku 2023 23.05.2023
10:00:00
CUW.262.14.2023.MS Remont drogi powiatowej nr 2066 O ul. Piotra Skargi w Kędzierzynie - Koźlu 05.04.2023
10:00:00
CUW.262.2.2023.MS Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 10.03.2023
10:00:00
Poprzednie Następne
Usługi
Sygnatura Temat Termin składania
CUW.262.19.2024.MS Świadczenie usług związanych z bieżącym utrzymaniem trawników, poboczy, skarp i rowów znajdujących się w granicach pasa drogowego dróg powiatu w mieście Kędzierzyn-Koźle i koszenie poboczy dróg zamiejskich w 2024r. 11.04.2024
10:00:00
CUW.262.14.2024.MS Świadczenie usług związanych z utrzymaniem czystości dróg i terenów stanowiących własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 21.03.2024
10:00:00
CUW.262.10.2024.AŚ Świadczenie usług związanych z prowadzeniem zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach rządowego programu „Za Życiem” w celu zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w roku 2024 - II POSTĘPOWANIE 11.03.2024
10:00:00
CUW.262.5.2024.MS Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w 2024 r. 26.02.2024
10:00:00
CUW.262.43.2023.AŚ Świadczenie usług związanych z prowadzeniem zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach rządowego programu „Za Życiem” w celu zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w roku 2024 08.12.2023
10:00:00
CUW.262.29.2023.MS Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim w sezonie zimowym 2023-2024 na terenie Gmin: Cisek, Pawłowiczki 25.09.2023
10:00:00
CUW.262.36.2023.AŚ Świadczenie usług związanych z prowadzeniem zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach rządowego programu „Za Życiem” w celu zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w roku 2023 - V POSTĘPOWANIE 25.09.2023
10:00:00
CUW.262.30.2023.AŚ Świadczenie usług związanych z prowadzeniem zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach rządowego programu „Za Życiem” w celu zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w roku 2023 - IV POSTĘPOWANIE 04.09.2023
10:00:00
CUW.262.24.2023.AŚ Świadczenie usług związanych z prowadzeniem zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach rządowego programu „Za Życiem” w celu zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w roku 2023 - III POSTĘPOWANIE 18.07.2023
10:00:00
CUW.262.15.2023.AŚ Świadczenie usług związanych z prowadzeniem zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach rządowego programu „Za Życiem” w celu zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w roku 2023 - II POSTĘPOWANIE 20.04.2023
10:00:00
Poprzednie Następne