Zamawiający
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu
Konstantego Damrota 30
47-220 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: 472-38-80
Faks:
Adres strony internetowej: www.bip.cuwkk.pl

CUW.262.23.2023.AŚ - Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu w II półroczu 2023 roku - trzy części

Informacje o zamówieniu
Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu w II półroczu 2023 roku - trzy części
CUW.262.23.2023.AŚ
Tryb podstawowy bez negocjacji
Dostawy
2023-07-03 10:00:00
2023-07-03 11:00:00
2023-08-01

: 2023-06-21 11:09:57
: Kulczyk Magdalena