Zamawiający
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu
Konstantego Damrota 30
47-220 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: 472-38-80
Faks:
Adres strony internetowej: www.bip.cuwkk.pl

CUW.262.34.2022.AŚ - Dostawa sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Kędzierzynie-Koźlu

Informacje o zamówieniu
Dostawa sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Kędzierzynie-Koźlu
CUW.262.34.2022.AŚ
Tryb podstawowy
Dostawy
2022-04-27 10:00:00
2022-04-27 11:00:00
2022-05-26

: 2022-04-13 13:37:23
: Kulczyk Magdalena