Zamawiający
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu
Konstantego Damrota 30
47-220 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: 472-38-80
Faks:
Adres strony internetowej: www.bip.cuwkk.pl

CUW.262.47.2023.AŚ - Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu w I półroczu 2024 roku

Informacje o zamówieniu
Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu w I półroczu 2024 roku
CUW.262.47.2023.AŚ
Tryb podstawowy bez negocjacji
Dostawy
2023-12-18 10:00:00
2023-12-18 11:00:00
2024-02-15

: 2023-12-08 08:48:39
: Śliwińska Anna