Zamawiający
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu
Konstantego Damrota 30
47-220 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: 472-38-80
Faks:
Adres strony internetowej: www.bip.cuwkk.pl

CUW.262.34.2023.AŚ - Sukcesywna dostawa pozostałych artykułów spożywczych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu w II półroczu 2023 roku - II POSTĘPOWANIE

Informacje o zamówieniu
Sukcesywna dostawa pozostałych artykułów spożywczych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu w II półroczu 2023 roku - II POSTĘPOWANIE
CUW.262.34.2023.AŚ
Tryb podstawowy bez negocjacji
Dostawy
2023-09-11 10:00:00
2023-09-11 11:00:00
2023-10-10

: 2023-09-01 08:34:57
: Śliwińska Anna