Zamawiający
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu
Konstantego Damrota 30
47-220 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: 472-38-80
Faks:
Adres strony internetowej: www.bip.cuwkk.pl

CUW.262.20.2023.AŚ - Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu w II półroczu 2023 roku

Informacje o zamówieniu
Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu w II półroczu 2023 roku
CUW.262.20.2023.AŚ
Tryb podstawowy bez negocjacji
Dostawy
2023-05-30 10:00:00
2023-05-30 11:00:00
2023-06-28

: 2023-05-18 12:41:31
: Śliwińska Anna