Zamawiający
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu
Konstantego Damrota 30
47-220 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: 472-38-80
Faks:
Adres strony internetowej: www.bip.cuwkk.pl

CUW.262.27.2023.AŚ - Sukcesywna dostawa owoców, warzyw i jaj na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu w II półroczu 2023 roku

Informacje o zamówieniu
Sukcesywna dostawa owoców, warzyw i jaj na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu w II półroczu 2023 roku
CUW.262.27.2023.AŚ
Tryb podstawowy bez negocjacji
Dostawy
2023-08-07 10:00:00
2023-08-07 11:00:00
2023-09-05

: 2023-07-27 11:53:36
: Śliwińska Anna