Zamawiający
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu
Konstantego Damrota 30
47-220 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: 472-38-80
Faks:
Adres strony internetowej: www.bip.cuwkk.pl

CUW.262.76.2022.AS - Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu

Informacje o zamówieniu
Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
CUW.262.76.2022.AS
Tryb podstawowy bez negocjacji
Dostawy
2022-12-12 10:00:00
2022-12-12 11:00:00
2023-01-10

: 2022-11-30 14:52:52
: Śliwińska Anna