Zamawiający
Gmina Międzyzdroje
Plac Ratuszowy 1
72-500 Międzyzdroje
Tel.: 3275638
Faks: 3275630
Adres strony internetowej: www.bip.miedzyzdroje.pl

RI.ZP.271.13.2021.AR - Przebudowa ulicy Słowiańskiej i Marii Dąbrowskiej wraz z sieciami w ramach zadania "Przebudowa ulic południowo zachodniego kwartału w m. Międzyzdroje"
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 30.06.2021, godz. 10:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

7031220,10 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 84 2021-06-16
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 64 2021-06-16
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Projekt czasowej organizacji ruchu1 zip 17696 2021-06-16
Projekt stałej organizacji ruchu1 zip 6719 2021-06-16
Projekt wykonawczy - branża drogowa1 zip 21716 2021-06-16
Projekt wykonawczy - branża drogowa2 zip 19551 2021-06-16
Projekt wykonawczy - branża elektryczna1 zip 6492 2021-06-16
Projekt wykonawczy - branża elektryczna2 zip 5523 2021-06-16
Projekt wykonawczy - branża sanitarna1 zip 16694 2021-06-16
Projekt wykonawczy - branża sanitarna2 zip 12970 2021-06-16
Projekt wykonawczy - inwentaryzacja zieleni wraz z planem wycinki drzew1 zip 3836 2021-06-16
Projekt wykonawczy - inwentaryzacja zieleni wraz z planem wycinki drzew2 zip 3219 2021-06-16
Przedmiar Skłodowskiej i Dąbrowskiej pdf 1659 2021-06-16
Specyfikacje techniczne1 zip 6461 2021-06-16
Specyfikacje techniczne2 zip 6423 2021-06-16
Zał. nr 1 Formularz oferty docx 24 2021-06-16
Zał. nr 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków docx 26 2021-06-16
Zał. nr 3 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 27 2021-06-16
Zał. nr 4 Wykaz robót docx 16 2021-06-16
Zał. nr 5 Wykaz osób docx 23 2021-06-16
Zał. nr 6 Projekt umowy docx 45 2021-06-16
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o wyniku postępowania pdf 52 2021-08-30
Informacja z otwarcia ofert doc 19 2021-06-30
Tabela etap I - Dąbrowskiej pdf 60 2021-06-25
Tabela etap II - Słowiańska pdf 59 2021-06-25
TER+PR_Dąbrowskiej xls 173 2021-06-16
TER+PR_Słowiańska xls 128 2021-06-16