Zamawiający
Gmina Międzyzdroje
Plac Ratuszowy 1
72-500 Międzyzdroje
Tel.: 3275638
Faks: 3275630
Adres strony internetowej: www.bip.miedzyzdroje.pl

RI.ZP.271.13.2021.AR - Przebudowa ulicy Słowiańskiej i Marii Dąbrowskiej wraz z sieciami w ramach zadania "Przebudowa ulic południowo zachodniego kwartału w m. Międzyzdroje"

Informacje o zamówieniu
Przebudowa ulicy Słowiańskiej i Marii Dąbrowskiej wraz z sieciami w ramach zadania "Przebudowa ulic południowo zachodniego kwartału w m. Międzyzdroje"
RI.ZP.271.13.2021.AR
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2021-06-30 10:00:00
2021-06-30 10:10:00
2021-07-29

: 2021-06-16 10:46:17
: Różańska Aneta