Zamawiający
Gmina Międzyzdroje
Książąt Pomorskich 5
72-500 Międzyzdroje
Tel.: 3275631
Faks: 3275630
Adres strony internetowej: www.bip.miedzyzdroje.pl

Roboty budowlane
Sygnatura Temat Termin składania
RI.ZP.271.12.2022.AR Przebudowa ulic Piastowskiej, Piaskowej, Wiejskiej, Emilii Plater w Międzyzdrojach 02.06.2022
10:00:00
RI.ZP.271.11.2022.AR Remont łazienek w Szkole Podstawowej nr. 1 w Międzyzdrojach, ul. Leśna 04.05.2022
10:00:00
RI.ZP.271.9.2022.AR Przebudowa ulic Piastowskiej, Piaskowej, Wiejskiej, Emilii Plater w Międzyzdrojach 29.04.2022
10:00:00
RI.ZP.271.7.2022.AR Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego Miasta Międzyzdroje, systemu rozgłaszania dźwiękowego oraz punktów bezprzewodowego dostępu do Internetu w ramach zadania pn. Monitoring miejski. 22.04.2022
10:00:00
RI.ZP.271.8.2022.AR Termomodernizacja budynku położonego przy ul. Kolejowej nr 33 na działce nr 179, obr. 0021 Międzyzdroje 15.04.2022
10:30:00
RI.ZP.271.1.2022.AR Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Wapnicy poprzez dobudowę sali gimnastycznej 02.03.2022
13:00:00
RI.ZP.271.4.2022.AR PRZEBUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BUDYNKU PRZY UL. KOLEJOWEJ 33, 72-500 MIĘDZYZDROJE W CZĘŚCI DOT. BUDOWY WEWNĘTRZNEGO SZYBU WINDOWEGO I MONTAŻU WINDY OSOBOWEJ NA POTRZEBY UCZESTNIKÓW ŚDS 24.02.2022
08:00:00
RI.ZP.271.3.2022.AR Zagospodarowanie terenu na Park Ekologiczny 23.02.2022
12:00:00
RI.ZP.271.30.2021.AR Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Międzyzdrojach przy ul. Leśnej 27.12.2021
10:00:00
RI.ZP.271.23.2021.AR Urządzenie terenu rekreacyjnego - plaży w Wapnicy, w ramach rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w gminie Międzyzdroje 26.10.2021
10:00:00
Poprzednie Następne
Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
RI.ZP.271.6.2022.AR Sprzedaż i dostawa 3 sztuk fabrycznie nowych, nieużywanych, wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2022 r. samochodów do transportu odpadów komunalnych w tym 1 szt. wyposażona dodatkowo w śmieciarko-myjkę w ramach zadania: " Zakup trzech specjalistycznych samochodów śmieciarek do odbioru i transportu odpadów komunalnych" 13.05.2022
10:00:00
RI.ZP.271.27.2021.AR Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Międzyzdroje (należącego do Gminy i ENEA) 10.01.2022
10:00:00
RI.ZP.271.28.2021.AR Wykonanie toalety publicznej wraz z podłączeniem mediów oraz zagospodarowaniem terenu 03.12.2021
10:00:00
RI.ZP.271.24.2021.AR Zakup infrastruktury IT 24.11.2021
10:00:00
RI.ZP.271.20.2021.AR Zakup specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych - zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego 01.09.2021
10:00:00
RI.ZP.271.10.2021.AR Dostawa, montaż i zainstalowanie systemu parkingowego przy ul. Krótkiej w Międzyzdrojach 25.05.2021
10:00:00
RI.ZP.271.8.2021.AR Zakup maszyny do sprzątania plaży 14.05.2021
10:00:00
RI.ZP.271.7.2021.AR Dostawa, montaż i zainstalowanie systemu parkingowego przy ul. Krótkiej w Międzyzdrojach 11.05.2021
10:00:00
RI.ZP.271.4.2021.AR Wykonanie toalety publicznej wraz z podłączeniem mediów ( budowa i usytuowanie gotowego kontenera modułowego) 09.04.2021
10:00:00
RI.ZP.271.2.2021.AR Wykonanie toalety publicznej wraz z podłączeniem mediów ( budowa i usytuowanie gotowego kontenera modułowego) 01.03.2021
10:00:00
Poprzednie Następne
Usługi
Sygnatura Temat Termin składania
RI.ZP.271.14.2022.AR Wykonanie prac projektowych polegających na opracowaniu dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Przebudowa ulic: Kopernika, Rybackiej, Mickiewicza oraz odcinka ul. Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach" 24.06.2022
10:00:00
RI.ZP.271.10.2022.AR Transport na życzenie 26.04.2022
09:00:00
RI.ZP.271.5.2022.AR Organizacja i prowadzenie strzeżonych Kąpielisk morskich Międzyzdroje oraz prowadzenie działań w zakresie edukacji i profilaktyki dotyczącej bezpieczeństwa na obszarach wodnych 25.04.2022
10:00:00
RI.ZP.271.2.2022.AR Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania pn. "Przebudowa ulic południowo-zachodniego kwartału w m. Międzyzdroje" 16.02.2022
12:00:00
RI.ZP.271.31.2021.AR Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach w 2022 i 2023 roku 30.12.2021
10:00:00
RI.ZP.271.29.2021.AR Opracowanie sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Międzyzdroje w rejonie ulicy Gryfa Pomorskiego - Promenada Zachodnia 06.12.2021
10:00:00
RI.ZP.271.25.2021.AR Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - zapewnienie odbioru i transportu odpadów komunalnych 19.11.2021
11:00:00
RI.ZP.271.26.2021.AR Opracowanie sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Międzyzdroje w rejonie ulicy Gryfa Pomorskiego - Promenada Zachodnia 15.11.2021
10:00:00
RI.ZP.271.19.2021.AR Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Zwycięstwa, Campingowa, Promenada Gwiazd, Turystyczna i Ludowa m. Międzyzdroje 26.08.2021
10:00:00
RI.ZP.271.9.2021.AR Organizacja i prowadzenie strzeżonych Kąpielisk morskich Międzyzdroje oraz prowadzenie działań w zakresie edukacji i profilaktyki dotyczącej bezpieczeństwa na obszarach wodnych 21.05.2021
10:00:00
Poprzednie Następne