Zamawiający
Gmina Międzyzdroje
Plac Ratuszowy 1
72-500 Międzyzdroje
Tel.: 3275638
Faks: 3275630
Adres strony internetowej: www.bip.miedzyzdroje.pl

Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
RI.ZP.271.9.2023 Dostawa serwera oraz 9 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem na rzecz Zamawiającego. 20.04.2023
13:00:00
RI.ZP.271.6.2023 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca jej sprzedaż i dystrybucję do obiektów Gminy Międzyzdroje oraz jej jednostek organizacyjnych 20.04.2023
10:00:00
RI.ZP.271.6.2022.AR Sprzedaż i dostawa 3 sztuk fabrycznie nowych, nieużywanych, wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2022 r. samochodów do transportu odpadów komunalnych w tym 1 szt. wyposażona dodatkowo w śmieciarko-myjkę w ramach zadania: " Zakup trzech specjalistycznych samochodów śmieciarek do odbioru i transportu odpadów komunalnych" 13.05.2022
10:00:00
RI.ZP.271.27.2021.AR Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Międzyzdroje (należącego do Gminy i ENEA) 10.01.2022
10:00:00
RI.ZP.271.28.2021.AR Wykonanie toalety publicznej wraz z podłączeniem mediów oraz zagospodarowaniem terenu 03.12.2021
10:00:00
RI.ZP.271.24.2021.AR Zakup infrastruktury IT 24.11.2021
10:00:00
RI.ZP.271.20.2021.AR Zakup specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych - zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego 01.09.2021
10:00:00
RI.ZP.271.10.2021.AR Dostawa, montaż i zainstalowanie systemu parkingowego przy ul. Krótkiej w Międzyzdrojach 25.05.2021
10:00:00
RI.ZP.271.8.2021.AR Zakup maszyny do sprzątania plaży 14.05.2021
10:00:00
RI.ZP.271.7.2021.AR Dostawa, montaż i zainstalowanie systemu parkingowego przy ul. Krótkiej w Międzyzdrojach 11.05.2021
10:00:00
Poprzednie Następne
Usługi
Sygnatura Temat Termin składania
RI.ZP.271.4.2024 Opracowanie sporządzenia Planu Ogólnego gminy Międzyzdroje 25.03.2024
08:00:00
RI.ZP.271.2.2024 Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu na zadaniu: " Przebudowa drogi ul. Głównej w m. Lubin wraz z odcinkiem drogi ul. Turkusowej w m. Wapnica wraz z sieciami- I etap" 26.01.2024
08:00:00
RI.ZP.271.17.2023 "Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - zapewnienie odbioru i transportu odpadów komunalnych" 22.12.2023
08:00:00
RI.ZP.271.19.2023 "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach w 2024 r. i 2025 r." 21.12.2023
08:00:00
RI.ZP.271.20.2023 Wykonywanie usług prowadzenia Strefy Płatnego Parkowania ( SPP) na drogach gminnych na terenie miasta Międzyzdroje przy pomocy systemu kontroli opłat 19.12.2023
08:00:00
RI.ZP.271.16.2023 Naprawa drogowych urządzeń chłonnych i naprawa studni chłonnych 15.11.2023
10:00:00
RI.ZP.271.14.2023 "Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego:Pn.: Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Międzyzdroje - etap I" w ramach którego zostaną wykonane roboty budowlane polegające na przebudowie i modernizacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Międzyzdrojach przy ul. Myśliwskiej 13. 30.10.2023
10:00:00
RI.ZP.271.8.2023 "Budowa parkingu buforowego" Dla zadania polegającego na opracowaniu projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę parkingu buforowego, wyposażonego w urządzenia OZE na działkach o nr 412/1,412/3,381/3,381/4,411 obręb 19 w Międzyzdrojach 12.04.2023
13:00:00
RI.ZP.271.4.2023 Obsługa bankowa Gminy Międzyzdroje wraz z jednostkami organizacyjnymi na okres od 01.04.2023-31.01.2025 r. 09.02.2023
10:00:00
RI.ZP.271.1.2023 Budowa parkingu buforowego"Dla zadania polegającego na opracowaniu projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę parkingu buforowego, wyposażonego w urządzenia OZE na działkach o nr 412/1,412/3,381/3,381/4,411 obręb 19 w Międzyzdrojach 31.01.2023
10:00:00
Poprzednie Następne