Zamawiający
Gmina Międzyzdroje
Plac Ratuszowy 1
72-500 Międzyzdroje
Tel.: 3275638
Faks: 3275630
Adres strony internetowej: www.bip.miedzyzdroje.pl

Roboty budowlane
Sygnatura Temat Termin składania
RI.ZP.271.8.2024 Wymiana oświetlenia płyty boiska na stadionie miejskim w Międzyzdrojach 28.05.2024
08:00:00
RI.ZP.271.5.2024 Przebudowa ul. Gryfa Pomorskiego na odcinku przyległym do posesji nr 4 03.04.2024
08:00:00
Dostawy
Brak ogłoszeń
Usługi
Sygnatura Temat Termin składania
RI.ZP.271.9.2024 Opracowanie sporządzenia Planu Ogólnego gminy Międzyzdroje 22.05.2024
08:00:00