Zamawiający
Gmina Międzyzdroje
Książąt Pomorskich 5
72-500 Międzyzdroje
Tel.: 3275631
Faks: 3275630
Adres strony internetowej: www.bip.miedzyzdroje.pl

Roboty budowlane
Brak ogłoszeń
Dostawy
Brak ogłoszeń
Usługi
Brak ogłoszeń