Zamawiający
Gmina Międzyzdroje
Plac Ratuszowy 1
72-500 Międzyzdroje
Tel.: 3275638
Faks: 3275630
Adres strony internetowej: www.bip.miedzyzdroje.pl

Wyniki
Sygnatura Temat
RI.ZP.271.24.2022.AR Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi-zapewnienie odbioru i transportu odpadów komunalnych
RI.ZP.271.22.2022.AR Opracowanie sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje na terenie ograniczonym ulicami: Nowomyśliwską i Polną
RI.ZP.271.23.2022.AR Opracowanie sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowe Centrum - teren M1 w Międzyzdrojach
RI.ZP.271.21.2022.AR Opracowanie sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje w rejonie ulic Zwycięstwa, Ignacego Krasickiego, Światowida, Gryfa Pomorskiego i Placu Neptuna
RI.ZP.271.18.2022.AR Opracowanie sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Promenady Wschodniej w Międzyzdrojach
RI.ZP.271.17.2022.AR Wykonanie prac projektowych polegających na opracowaniu dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Przebudowa ulic: Kopernika, Rybackiej, Mickiewicza oraz odcinka ul. Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach"
RI.ZP.271.16.2022.AR Opracowanie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje w rejonie ulic Ustronie Leśne, Kolejowa i Bukowa
RI.ZP.271.14.2022.AR Wykonanie prac projektowych polegających na opracowaniu dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Przebudowa ulic: Kopernika, Rybackiej, Mickiewicza oraz odcinka ul. Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach"
RI.ZP.271.12.2022.AR Przebudowa ulic Piastowskiej, Piaskowej, Wiejskiej, Emilii Plater w Międzyzdrojach
RI.ZP.271.6.2022.AR Sprzedaż i dostawa 3 sztuk fabrycznie nowych, nieużywanych, wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2022 r. samochodów do transportu odpadów komunalnych w tym 1 szt. wyposażona dodatkowo w śmieciarko-myjkę w ramach zadania: " Zakup trzech specjalistycznych samochodów śmieciarek do odbioru i transportu odpadów komunalnych"
Poprzednie Następne
Unieważnienia
Sygnatura Temat
RI.ZP.271.26.2022.AR " Budowa parkingu buforowego"Dla zadania polegającego na Opracowaniu projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę parkingu buforowego, wyposażonego w urządzenia OZE na działkach o nr 412/1,412/3,381/3,381/4,411 obręb 19 w Międzyzdrojach
RI.ZP.271.25.2022.AR Obsługa bankowa budżetu Gminy Międzyzdroje wraz z jednostkami organizacyjnymi na okres od 1.12.2022 r. do 30.11.2024 r.
RI.ZP.271.20.2022.AR Opracowanie sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje w rejonie ulic Zwycięstwa, Ignacego Krasickiego, Światowida, Gryfa Pomorskiego i Placu Neptuna
RI.ZP.271.19.2022.AR Opracowanie sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje w rejonie ulic Zwycięstwa, Ignacego Krasickiego, Światowida, Gryfa Pomorskiego i Placu Neptuna
RI.ZP.271.9.2022.AR Przebudowa ulic Piastowskiej, Piaskowej, Wiejskiej, Emilii Plater w Międzyzdrojach
RI.ZP.271.26.2021.AR Opracowanie sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Międzyzdroje w rejonie ulicy Gryfa Pomorskiego - Promenada Zachodnia
RI.ZP.271.22.2021.AR PRZEBUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BUDYNKU PRZY UL. KOLEJOWEJ 33, 72-500 MIĘDZYZDROJE W CZĘŚCI DOT. BUDOWY WEWNĘTRZNEGO SZYBU WINDOWEGO I MONTAŻU WINDY OSOBOWEJ NA POTRZEBY UCZESTNIKÓW ŚDS
RI.ZP.271.21.2021.AR PRZEBUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BUDYNKU RZY UL. KOLEJOWEJ 33, 72-500 MIĘDZYZDROJE W CZĘŚCI DOT. BUDOWY WEWNĘTRZNEGO SZYBU WINDOWEGO I MONTAŻU WINDY OSOBOWEJ NA POTRZEBY UCZESTNIKÓW ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY I PETENTÓW ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ W RAMACH ZADANIA: "OŚRODKI WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI"
RI.ZP.271.15.2021.AR Remont łazienek w Szkole Podstawowej nr 2 w Wapnicy
RI.ZP.271.14.2021.AR Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Międzyzdrojach przy ul. Leśnej
Poprzednie Następne