Zamawiający
Gmina Międzyzdroje
Książąt Pomorskich 5
72-500 Międzyzdroje
Tel.: 3275631
Faks: 3275630
Adres strony internetowej: www.bip.miedzyzdroje.pl

Wyniki
Sygnatura Temat
RI.ZP.271.12.2022.AR Przebudowa ulic Piastowskiej, Piaskowej, Wiejskiej, Emilii Plater w Międzyzdrojach
RI.ZP.271.6.2022.AR Sprzedaż i dostawa 3 sztuk fabrycznie nowych, nieużywanych, wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2022 r. samochodów do transportu odpadów komunalnych w tym 1 szt. wyposażona dodatkowo w śmieciarko-myjkę w ramach zadania: " Zakup trzech specjalistycznych samochodów śmieciarek do odbioru i transportu odpadów komunalnych"
RI.ZP.271.11.2022.AR Remont łazienek w Szkole Podstawowej nr. 1 w Międzyzdrojach, ul. Leśna
RI.ZP.271.10.2022.AR Transport na życzenie
RI.ZP.271.5.2022.AR Organizacja i prowadzenie strzeżonych Kąpielisk morskich Międzyzdroje oraz prowadzenie działań w zakresie edukacji i profilaktyki dotyczącej bezpieczeństwa na obszarach wodnych
RI.ZP.271.7.2022.AR Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego Miasta Międzyzdroje, systemu rozgłaszania dźwiękowego oraz punktów bezprzewodowego dostępu do Internetu w ramach zadania pn. Monitoring miejski.
RI.ZP.271.8.2022.AR Termomodernizacja budynku położonego przy ul. Kolejowej nr 33 na działce nr 179, obr. 0021 Międzyzdroje
RI.ZP.271.1.2022.AR Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Wapnicy poprzez dobudowę sali gimnastycznej
RI.ZP.271.4.2022.AR PRZEBUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BUDYNKU PRZY UL. KOLEJOWEJ 33, 72-500 MIĘDZYZDROJE W CZĘŚCI DOT. BUDOWY WEWNĘTRZNEGO SZYBU WINDOWEGO I MONTAŻU WINDY OSOBOWEJ NA POTRZEBY UCZESTNIKÓW ŚDS
RI.ZP.271.3.2022.AR Zagospodarowanie terenu na Park Ekologiczny
Poprzednie Następne
Unieważnienia
Sygnatura Temat
RI.ZP.271.9.2022.AR Przebudowa ulic Piastowskiej, Piaskowej, Wiejskiej, Emilii Plater w Międzyzdrojach
RI.ZP.271.26.2021.AR Opracowanie sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Międzyzdroje w rejonie ulicy Gryfa Pomorskiego - Promenada Zachodnia
RI.ZP.271.22.2021.AR PRZEBUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BUDYNKU PRZY UL. KOLEJOWEJ 33, 72-500 MIĘDZYZDROJE W CZĘŚCI DOT. BUDOWY WEWNĘTRZNEGO SZYBU WINDOWEGO I MONTAŻU WINDY OSOBOWEJ NA POTRZEBY UCZESTNIKÓW ŚDS
RI.ZP.271.21.2021.AR PRZEBUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BUDYNKU RZY UL. KOLEJOWEJ 33, 72-500 MIĘDZYZDROJE W CZĘŚCI DOT. BUDOWY WEWNĘTRZNEGO SZYBU WINDOWEGO I MONTAŻU WINDY OSOBOWEJ NA POTRZEBY UCZESTNIKÓW ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY I PETENTÓW ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ W RAMACH ZADANIA: "OŚRODKI WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI"
RI.ZP.271.15.2021.AR Remont łazienek w Szkole Podstawowej nr 2 w Wapnicy
RI.ZP.271.14.2021.AR Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Międzyzdrojach przy ul. Leśnej
RI.ZP.271.12.2021.AR Przebudowa wraz ze zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Gimnazjum na pomieszczenia dla potrzeb świetlicy środowiskowej "ISKIERKA" - OPS, położonego na dz. Nr 179, obręb nr 21 przy ulicy kolejowej 33 w Międzyzdrojach
RI.ZP.271.11.2021.AR Przebudowa ulicy Słowiańskiej i Marii Dąbrowskiej wraz z sieciami w ramach zadania "Przebudowa ulic południowo zachodniego kwartału w m. Międzyzdroje"
RI.ZP.271.7.2021.AR Dostawa, montaż i zainstalowanie systemu parkingowego przy ul. Krótkiej w Międzyzdrojach
RI.ZP.271.2.2021.AR Wykonanie toalety publicznej wraz z podłączeniem mediów ( budowa i usytuowanie gotowego kontenera modułowego)
Poprzednie Następne